ES fondu projekti
Projekts Nr.9.3.2.0/17/I/002

Date/Time:

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmās un otrās kārtas ietvaros, Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” no 2017.gada 8.septembra tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.3.2.0/17/I/002 un ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

Projekta nosaukums: “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”

 

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.2.0/17/I/002.

 

Projekta mērķis ir kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona un visas Latvijas iedzīvotājiem, veicot VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa telpu pārbūvi, Locītavu ķirurģijas nodaļas atjaunošanu, datortomogrāfijas kabineta vienkāršoto atjaunošanu, kā arī medicīnas tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu. Projekts būtiski sekmēs atbilstošas un mūsdienu prasībām piemērotas vides un mikroklimata izveidošanu onkoloģiskajiem pacientiem un personālam, pārbūvējot 3. korpusa otrā stāva neremontēto platību un trešajā stāvā izvietoto operāciju bloku.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1 788 847 EUR, tai skaitā:

 

·         atbalsta summa (ERAF līdzfinansējums) – 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 520 519.95 EUR;

·         privātais finansējums, ko nodrošina VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” –6% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 107 330.82 EUR;

·         valsts budžeta finansējums- 9% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 160 996.23 EUR.


Projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņš ir 2021.gada maijs.

 

Iepirkuma procedūras

 

Procedūras uzsākšanas datums

Iepirkuma priekšmets, identifikācijas Nr.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena EUR bez PVN

Iepirkuma dokumentācijas

Iepirkuma kontaktpersona

19.12.2019. "Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/29MP-ERAF 07.01.2020., plkst. 11:00 15.01.2020.

SIA "Marčuks"

Līgums

13813.00 

Nolikums

Lēmums

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

19.09.2019. "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/21K-ERAF

28.10.2019., plkst. 11:00

grozīts - 19.11.2019., plkst. 11:00

16.12.2019. SIA "Lagron" 1302451.45

Nolikums

Jautājumi - atbildes

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

19.07.2019. "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/18K-ERAF

16.08.2019., plkst. 11:00

iepirkums pārtraukts 20.08.2019.

     

Nolikums

Jautājumi - atbildes

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

19.12.2018. "VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbu būvprojekta ekspertīze", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/36MP - ERAF 07.01.2019., plkst. 11:00 10.01.2019.

SIA "Firma L4"

Līgums

18000.00

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Jautājums-atbilde

Lēmums

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

25.04.2018. Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4K-ERAF 

21.05.2018., plkst. 11:00

e-konkurss

28.05.2018. SIA "DUAL Arhitekti" 44300,00

Nolikums

Ziņojums

Līgums

Vienošanās

Par iepirkuma dokumentāciju – galvenā iepirkumu speciālisteVineta Vīksna, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts: vineta.viksna@tos.lv.,

par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts: dainis.kalnins@tos.lv.

23.02.2018.

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/3K-ERAF

21.03.2018., plkst.11:00

Pēc grozījumu izdarīšanas, piedāvājumu atvēršanas sanāksme 28.03.2018., plkst.11:00

21.04.2018. Iepirkuma procedūra pārtraukta  

Nolikums

TS pielikums Nr.1_ 1.daļa

TS pielikums Nr.1_2.daļa

TS pielikums Nr.1_3.daļa

TS pielikums Nr.1_4.daļa

TS pielikums Nr.2

TS pielikums Nr.

Jautājums Nr.1

Jautājums Nr.2

Grozījumi

Nolikums ar grozījumiem

Jautājums Nr.3

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pastszane.liepina@tos.lv.,par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pastsdainis.kalnins@tos.lv
30.01.2018.

Atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/2K-ERAF

08.03.2018., plkst.11:00

e-konkurss

09.03.2018.

SIA "Arbor Medical Korporācija"

Līgums

183000.00

Nolikums

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv, par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv

22.01.2018.

Atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

01.03.2018., plkst. 11:00

e-konkurss

Pārtraukts

      Nolikums

Par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv, par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv. 

12.01.2018.

Atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/1K-ERAF

05.02.2018., plkst.11:00

Pēc grozījumu izdarīšanas, piedāvājumu atvēršanas sanāksme 12.02.2018., plkst.11:00

Pēc atkārtotu grozījumu izdarīšanas, piedāvājumu atvēršana: 20.02.2018., plkst. 11:00

21.02.2018. Iepirkuma procedūra pārtraukta  

Nolikums

TS pielikums Nr.1_ 1.daļa

TS pielikums Nr.1_2.daļa

TS pielikums Nr.1_3.daļa

TS pielikums Nr.1_4.daļa

TS pielikums Nr.2

TS pielikums Nr.3

Atbilde_1

Grozījumi

Nolikums ar grozījumiem

Atbilde_2

Grozījumi Nr. 2

Nolikums ar grozījumiem Nr.2

Atbilde_3

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv., par tehnisko specifikāciju:  energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262, e-pasts dainis.kalnins@tos.lv.

10.11.2017.

Iepirkuma procedūra „Anestēzijas darba stacijas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF

22.11.2017.,. plkst.11:00 24.11.017. SIA "Arbor Medical Korporācija" 21900.00

Nolikums

Lēmums

Līgums

Par iepirkuma procedūras nolikumu - vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, Duntes 22, Rīga,  tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv un par iepirkuma tehnisko specifikāciju – anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas vadītāja Iveta Golubovska, tālr. 29272037
01.11.2017. Atklāts konkurss “Ķirurģiskās rentgeniekārtas ortopēdiskā komplektācijā piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/5K-ERAF 27.11.2017., plkst.11:00 27.11.2017. SIA "Arbor Medical Korporācija" 54800.00

Nolikums

Ziņojums

Līgums

Par iepirkuma dokumentāciju  – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv; par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv
30.10.2017. Atklāts konkurss “Neiroķirurģijas operāciju mikroskopa sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/4K-ERAF 23.11.2017., plkst.11:00 28.11.207. SIA "Optika&Dentika" 95622.00

Nolikums

Ziņojums

Līgums

Par iepirkuma dokumentāciju  – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv.; par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv
30.10.2017. Atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/3K-ERAF

11.12.2017., plkst. 11:00

e-konkurss

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme atcelta (iesniegums IUB)

 

 

Iepirkuma priekšmeta I daļa pārtraukta

Iepirkuma priekšmeta II daļa - SIA "Datamed"

Līgums

II daļa - 48000.00

Nolikums

https://www.eis.gov.lv/EIS/

Atbilde_1

Atbilde_2

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju  – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv.; par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv
05.10.2017.

Atklāts konkurss “Neiroķirurģijas operāciju mikroskopa sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/2K-ERAF

Iepirkuma procedūra pārtraukta

26.10.2017., plkst.11:00

25.10.2017.    

Nolikums

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv, par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv

12.09.2017.

Atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1K-ERAF

 

Iepirkuma procedūra pārtraukta

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atcelts līdz IUB iesnieguma komisijas lēmumam

23.10.2017., plkst.11:00

18.10.2017.

 

 

 

 

Nolikums 

Jautājumi

Ziņojums

Par iepirkuma dokumentāciju (turpmāk – nolikumu) – vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, tel. nr. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv., par tehnisko specifikāciju: galvenais ārsts Uģis Zariņš, tel. nr. 67399307, ugis.zarins@tos.lv

10.05.2020

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

17.martā būvuzņēmējs SIA "Lagron"  parakstīja būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas aktu un tika uzsākti 3. korpusa ēkas rekonstrukcijas darbi.

Marta mēnesī veikti demontāžas darbi atbilstoši grafikam, tika uzstādīts apsardzes vagoniņš, ierīkots būvlaukuma nožogojums, uzstādītas drošības zīmes, uzstādīta būvtāfele, ierīkoti ugunsdzēsības un medicīnas stendi.

Aprīlī tika pabeigti demontāžas darbi, kā arī veikti jumta seguma demontāžas darbi vienai ēkas daļai, sākta grīdu un starpsienu izbūve ēkas 2.stāvā.

Maijā ir plānots pabeigt jumta seguma demontāžu, sākt lifta šahtas pēdas izbūves darbus, atjaunot jumta segumu daļai no ēkas, un izbūvēt grīdas starpsienas 2. un 3.stāvā. Paredzēts sākt elektromontāžas darbus.

Katru nedēļu Pasūtītaja pārstāvis kopā ar būvuzraugu un būvdarbu vadītāja palīgu veic objekta darbu zonu apsekošanu un fotofiksāciju. Attiecīgi tiek veikti ieraksti būvdarbu un autoruzraudzības žurnālos. Darbi notiek saskaņā ar plānoto laika grafiku.

 

04.02.2020

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Atklāts konkurss "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/21K-ERAF tika izsludināts 2019. gada 24.septembrī. Piedāvājumu pieņemšanas termiņš tika pagarināts līdz 19.11.2019 pēc jautājumu saņemšanas no pretendentiem un attiecīgās nolikuma grozīšanas. Konkursa rezultātā tika saņemti 4 pretendentu piedāvājumi. 2019. gada 16. decembrī tika noteikts konkursa uzvarētājs - SIA "Lagron", līgums ar kuru tika noslēgts pēc atļaujas saņemšanas no Veselības ministrijas 2020. gada 31. janvārī. Būvdarbus ir plānots uzsākt 1. martā un pabeigt 10 mēnešu laikā.

Iepirkums "Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/29MP-ERAF tika izsludināts 2019.  gada 19.decembrī. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 2020. gada 7. janvāris. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas, līgums ar SIA "Marčuks" tika noslēgts 04.02.2020.

 

03.10.2019

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

Atklāts konkurss "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/18K-ERAF tika izsludināts šī gada 26. jūlijā. Piedāvājumu pieņemšanas termiņš tika noteikts 2019. gada 23. augusts.

20.augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir atsūtījusi  atzinumu ar iebildumiem. Tā kā veikt labojumus iepirkuma dokumentācijā 3 dienas pirms iepirkuma termiņa beigām nebija iespējams, šis iepirkums tika pārtraukts.

Pēc iepirkuma nolikuma pārstrādāšanas atbilstoši CFLA komentāriem, atklāts konkurss "VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 3. korpusa ēkas (lit.012) atjaunošanas un pārbūves darbi", identifikācijas Nr. VSIA TOS 2019/21K-ERAF tika izsludināts šī gada 24.septembrī. Piedāvājumu pieņemšanas termiņš ir 19.11.2019.

 

03.06.2019

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

Atbilstoši 2019. gada 18. janvārī noslēgtam līgumam Nr.01-29/15 SIA "Firma L4" veica būvprojekta ekspertīzi. Šī gada 1.martā tika saņemti un nosūtīti projektētājiem ekspertu komentāri par būvprojektu. Ekspertīzes procedūra tika apturēta līdz brīdim, kad projektētājs izpildīs vairākas pasūtītāja prasības. 5. aprīlī šīs prasības tika izpildītas un būvprojekts iesniegts atkārtotai ekspertīzei. 3. maijā, pēc visu jautājumu saskaņošanas ar SIA "Dual arhitekti", tika saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens par būvprojektu un tas tika iesniegts Būvvaldē.  

28. maijā Būvvalde apstiprināja būvprojektu 3. korpusa pārbūves darbiem. Atklāto konkursu par 3. korpusa pārbūves darbiem ir plānots izsludināt augusta mēnesī.

 

04.03.2019

ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

Iepirkums Nr. VSIA TOS 2018/36MP–ERAF "VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbu būvprojekta ekspertīze” tika izsludināts 2018. gada 19. decembrī. Līgums par būvprojekta ekspertīzi ar SIA "Firma L4" tika noslēgts 2019. gada 18. janvārī.  Būvprojekts ir nodots ekspertīzes veikšanai 2019. gada 30. janvārī un šobrīd SIA "DUAL arhitekti" veic nepieciešamos labojumus būvprojektā atbilstoši ekspertu izstrādātajām piezīmēm.

Atbilstoši līguma nosacījumiem, būvprojekta izstrāde un saskaņošana ir jāveic 11 mēnešu laikā un ir jāpabeidz 2019. gada maijā.

 

10.12.2018

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

Septembrī Būvvaldē tika iesniegts 3. korpusa rekonstrukcijas būvprojekts minimālajā sastāvā.

26. oktobrī no Būvvaldes tika  saņemta būvatļauja 3. korpusa pārbūves darbiem ar vairākiem nosacījumiem/papildus prasībām, piemēram, tika pieprasīta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Daži būvatļaujā minētie punkti uz 3. korpusa rekonstrukciju nav attiecināmi. SIA "DUAL arhitekti" turpina būvprojekta izstrādi, kā arī strādā pie Būvvaldes nosacījumu izpildes.

 Atbilstoši līguma nosacījumiem, būvprojekta izstrāde un saskaņošana ir jāveic 11 mēnešu laikā.

 

10.09.2018

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

2018. gada 8. jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA "DUAL arhitekti" par būvprojekta izstrādi, saskaņošanu un autoruzraudzību VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem.  Atbilstoši līguma nosacījumiem, būvprojekta izstrāde un saskaņošana jāveic 11 mēnešu laikā. Paredzams, ka būvprojekts minimālā sastāvā tiks izstrādāts un saskaņots Būvvaldē šī gada oktobra mēnesī.

 

Projekta īstenošana un līdzekļu apgūšana notiek saskaņā ar plānu, bez ievērojamiem kavējumiem.

 

10.06.2018

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

 

2018. gada 8. jūnijā tika noslēgts līgums ar atklāta konkursa “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem” uzvarētāju SIA "DUAL arhitekti". Saskaņā ar līgumu, plānots veikt būvprojekta izstrādi un saskaņošanu 11 mēnešu laikā.

 

8. maijā SIA “Arbor Medical Korporācija” saskaņā ar 2018.gada 16. martā noslēgto līgumu piegādāja datortomogrāfijas iekārtu. Iekārta ir uzstādīta un tika veikta darbinieku apmācība.

 

Projekta īstenošana un līdzekļu apgūšana notiek saskaņā ar plānu, bez ievērojamiem kavējumiem

 

13.03.2018

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Projekts paredz VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa telpu pārbūvi, Locītavu ķirurģijas nodaļas atjaunošanu, datortomogrāfijas kabineta vienkāršoto atjaunošanu, kā arī medicīnas tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu.

 

2018. gadā  ir veikti iepirkumi:

1)    2018.gada janvārī notika atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”. Procedūra tika izbeigta bez rezultātiem šī gada 21.februārī,  jo vienīgais pretendents bija iesniedzis piedāvājumu, kas par 77% pārsniedza iepirkuma budžetu. Iepirkums tika atkārtoti izsludināts 23.02.18, veicot nelielas izmaiņas nolikumā.

2)    2018.gada janvārī tika izsludināts atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas piegāde”. Piedāvājumu atvēršana notika 08.03.2018. Iepirkuma komisija, izvērtējot visus iesniegtos dokumentus secināja, ka tie atbilst konkursa nolikuma un specifikācijas prasībām un  nolēma slēgt līgumu ar SIA “Arbor Medical Korporācija”, līgums ir parakstīšanas stadijā.

3)  Atklātā konkursa “Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde” rezultātā 2018.gada februārī tika noslēgts līgums par konkursa 2. daļu- attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegādi.

 

Iepriekš veikto iepirkumu rezultātā 2018.gada pirmajā ceturksnī tika piegādātas un uzstādītas medicīniskās iekārtas: neiroķirurģijas operāciju mikroskopa sistēma, anestēzijas darba stacija un ķirurģiskā rentgeniekārta ortopēdiskā komplektācijā, kā arī notika darbinieku apmācība.

 

05.12.2017

 ERAF projekta īstenošanas jaunumi

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” īsteno ERAF finansēto projektu Nr.9.3.2.0/17/I/002  “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”.

Projekts paredz VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa telpu pārbūvi, Locītavu ķirurģijas nodaļas atjaunošanu, datortomogrāfijas kabineta vienkāršoto atjaunošanu, kā arī medicīnas tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu.

No projekta uzsākšanas 2017.gada 8. septembrī līdz 2017.gada decembrim ir veikti vairāki iepirkumi:

1)    2017.gada novembrī notika atklāts konkurss “Datortomogrāfijas iekārtas, attēlu arhivēšanas un komunikāciju sistēmas piegāde”.2017.gada 1. decembrī ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojam, līdz ar to procedūra ir apturēta  līdz Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma paziņošanai.

2)    2017.gada novembrī notika atklāts konkurss “Neiroķirurģijas operāciju mikroskopa sistēmas piegāde”,  līgums ar konkursa uzvarētāju SIA "Optika&Dentika" tiks parakstīts decembrī.

3)    2017.gada novembrī notika atklāts konkurss “Ķirurģiskās rentgeniekārtas ortopēdiskā komplektācijā piegāde”, līgums ar SIA "Arbor Medical Korporācija" tiks parakstīts decembrī.

4)    2017.gada novembrī notika iepirkuma procedūra „Anestēzijas darba stacijas piegāde”.  2017.gada 30. novembrī ir parakstīts līgums ar SIA "Arbor Medical Korporācija". Iekārtas piegāde notiks 2018.gada 1. ceturksnī.

5)    Sakarā ar nepieciešamību veikt datortomogrāfijas kabineta vienkāršoto atjaunošanu 2017.gada novembrī tika veikta tirgus izpēte. 2017.gada 23. novembrī ir noslēgts līgums ar SIA “Detleffi”. Datortomogrāfijas kabineta atjaunošanas darbi notiks 2018.gada 1. ceturksnī.

Doties soli atpakaļ