Darbinieki
Valde
Anita Vaivode Valdes priekšsēdētāja
Inese Rantiņa Valdes locekle
Modris Ciems Valdes loceklis
Administrācija un administratīvais birojs
Uģis Zariņš Galvenais ārsts
Ilze Ortveina Galvenā māsa
Ilze Daukste Veselības aprūpes dokumentācijas un statistikas vadības ārsts
Santa Ennīte Administratīvā biroja vadītāja
Vineta Vīksna Galvenā iepirkumu speciāliste
Liāna Jaunzeme Jurists - vecākais iepirkumu speciālists
Elīna Tolokonceva Projektu vadītāja
Dace Jaunromāne Lietvede – endoprotezēšanas rindu vadības koordinatore
Marika Ziediņa Izglītības un zinātnes grupas lietvede
Ambulatorā nodaļa
Inese Breide Nodaļas vadītāja; ārsts traumatologs, ortopēds; augšējās ekstremitātes grupas atbildīgais ārsts
Solvita Āboliņa Virsmāsa
Ella Aleksandrova-Moiseja Ārsts kardiologs
Iveta Beigate Ārsts internists
Lilita Larka Ārsts neirologs
Egils Strauss Ārsts traumatologs, ortopēds
Traumpunkts - uzņemšanas nodaļa
Guntis Naglis Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Evija Ustinova Virsmāsa
Linda Cēsniece Virsmāsas pienākumu izpildītāja
Vladimiras Klezis Ārsts traumatologs, ortopēds
Zane Pavāre Ārsts traumatologs, ortopēds
Elena Vaska Ārsts traumatologs, ortopēds
Diagnostiskās radioloģijas nodaļa
Ilze Čerņavska Nodaļas vadītāja; ārsts radiologs (diagnosts)
Inese Bērtule Ārsts radiologs (diagnosts)
Kristīne Paegle Ārsts radiologs (diagnosts)
Jeļena Grebjonkina Ārsts radiologs (diagnosts)
Agrita Jekimova Virsmāsa
Pirmsoperācijas izmeklēšanas nodaļa
Iveta Veide Virsmāsa
Īslaicīgās ķirurģijas centrs (1.nodaļa)
Ēriks Ozols Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Nataļja Valujeva Virsmāsa
Oskars Gainutdinovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Aigars Vugulis Ārsts traumatologs, ortopēds
Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centrs (3.nodaļa)
Jānis Ābols Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Silvija Zīle Virsmāsa
Rolands Gibners Ārsts traumatologs, ortopēds
Normunds Pavlovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Pēteris Studers Ārsts traumatologs, ortopēds
Aivars Muste Ārsts traumatologs, ortopēds
Konstantīns Kalnbērzs Ārsts traumatologs, ortopēds
Andris Jumtiņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Dainis Iļješāns Ārsts traumatologs, ortopēds
Igors Ļu Ārsts traumatologs, ortopēds
Jānis Viesturs Akmens Ārsts traumatologs, ortopēds
Silvestris Zēbolds Ārsts traumatologs, ortopēds
Valdis Gončars Ārsts traumatologs, ortopēds
Kalvis Briuks Ārsts traumatologs, ortopēds
Oļegs Suhorukovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Andris Pūce Ārsts traumatologs, ortopēds
Sergejs Zadorožnijs Endoprotezēšanas reģistra vadītājs
Lauris Repša Ārsts traumatologs, ortopēds
Matīss Zolmanis Ārsts traumatologs, ortopēds
Edgars Svolaks Ārsts traumatologs, ortopēds
Aleksejs Repņikovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Traumatoloģijas centrs (4. nodaļa)
Mārtiņš Malzubris Nodaļas vadītājs
Oksana Boikova Virsmāsa
Mārcis Jēgers Ārsts traumatologs, ortopēds
Dace Vīgante Ārsts infektologs
Igors Terjajevs Ārsts traumatologs, ortopēds
Traumatoloģijas centrs (5. nodaļa)
Māris Zambrāns Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Anna Riekstiņa Virsmāsa
Aldis Dalmatovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Mārcis Radziņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Kalvis Krastiņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Rota Vēciņa Ārsts traumatologs, ortopēds
Svens Rubulis Ārsts traumatologs, ortopēds
Nataļja Meļņikova Ārsts traumatologs, ortopēds
Ieva Aleksandroviča Sociālais darbinieks darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs
Ķirurģisko operāciju nodaļa
Ilga Bulāne Nodaļas vadītāja
Inga Čingule Nodaļas vadītājas vietniece
Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļa
Iveta Golubovska Nodaļas vadītāja; ārsts anesteziologs, reanimatologs
Maija Pavārniece Virsmāsa
Sigita Kazūne Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Aleksejs Miščuks Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Ludmila Aņenkova Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Margarita Pikalova Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Sondra Ansaberga Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Ligita Stepanova Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Nataļja Rutkovska Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Jeļena Solovjova Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Vija Krutskiha Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Ilze Jagmane Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Raimonds Švampe Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Pēteris Tamužs Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Sniedze Mūrniece Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Iveta Daukšte Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Inta Čerņavska Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Artūrs Bogdanovs Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Rehabilitācijas nodaļa
Daiga Bruzgule Nodaļas vadītāja
Anna Grigorjana Virsmāsa
Agnese Studere Fizioterapeits
Indra Kvjatkovska Fizioterapeits
Gunta Salna Fizioterapeits
Līga Vaitniece Fizioterapeits
Māra Kaše - Stūrmane Fizioterapeits
Asnāte Deksne Fizioterapeits
Ilze Vindele Fizioterapeits
Agnese Pastare Fizioterapeits
Ģirts Ozols Fizioterapeits
Līga Vjatere Ergoterapeits
Asins kabinets
Gunta Šmite Vadītāja
Mikrobioloģijas un patohistoloģijas apvienotā laboratorija
Dzintars Ozoliņš Vadītājs
Tatjana Zablocka Ārsts patologs
Sergejs Isajevs Ārsts patologs
Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa
Inga Buša Vadītāja
Sandra Bringa Vadītājas vietniece
Aptieka un apgādes nodaļa
Inga Gūtmane Vadītāja
Sanita Feldmane Vadītājas vietniece
Larisa Grena Noliktavas pārzinis
Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļa
Aniela Akmene Nodaļas vadītāja
Kvalitātes vadības sistēmu grupa
Gunita Neikšāne Nodaļas vadītāja
Personāla daļa
Kristīne Bagāta Personāla daļas vadītāja
Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļa
Kaspars Smilga Nodaļas vadītājs
Grāmatvedība
Dzintra Perevertailo Galvenā grāmatvede
Energo un saimniecības nodaļa
Dainis Kalniņš Vadītājs
Telpu uzkopšanas nodaļa