Darbinieki
Valde
Anita Vaivode Valdes priekšsēdētāja
Inese Rantiņa Valdes locekle
Modris Ciems Valdes loceklis
Administrācija un administratīvais birojs
Andris Džeriņš Galvenais ārsts
Dita Raiska Galvenā māsa
Anna Riekstiņa Klīniskā māsa
Santa Ennīte Administratīvā biroja vadītāja
Vineta Vīksna Galvenā iepirkumu speciāliste
Liāna Jaunzeme Jurists - vecākais iepirkumu speciālists
Edgars Brokāns Jurists - iepirkumu speciālists
Elīna Tolokonceva Projektu vadītāja
Dace Jaunromāne Lietvede – endoprotezēšanas rindu vadības koordinatore
Marika Ziediņa Izglītības un zinātnes grupas lietvede
Ineta Remese Psihoterapeite
Ieva Aleksandroviča Sociālais darbinieks darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs
Ambulatorā nodaļa
Inese Breide Nodaļas vadītāja; ārsts traumatologs, ortopēds; augšējās ekstremitātes grupas atbildīgais ārsts
Solvita Āboliņa Virsmāsa
Iveta Beigate Ārsts internists
Ella Aleksandrova-Moiseja Ārsts kardiologs
Lilita Larka Ārsts neirologs
Egils Strauss Ārsts traumatologs, ortopēds
Zane Pavāre Ārsts traumatologs, ortopēds
Traumpunkts - uzņemšanas nodaļa
Guntis Naglis Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Evija Nagle Virsmāsa
Elena Vaska Ārsts traumatologs, ortopēds
Laura Andersone Ārsts traumatologs, ortopēds
Evita Rumba Ārsts traumatologs, ortopēds
Diagnostiskās radioloģijas nodaļa
Ilze Čerņavska Nodaļas vadītāja; ārsts radiologs (diagnosts)
Kristīne Paegle Ārsts radiologs (diagnosts)
Jeļena Grebjonkina Ārsts radiologs (diagnosts)
Svetlana Poļaka Vecākais radiogrāfers
Pirmsoperācijas izmeklēšanas nodaļa
Laura Andersone Ārsts traumatologs, ortopēds
Iveta Veide Virsmāsa
Īslaicīgās ķirurģijas centrs (1.nodaļa)
Inese Breide Nodaļas vadītāja; ārsts traumatologs, ortopēds; augšējās ekstremitātes grupas atbildīgais ārsts
Kristaps Knohenfelds Nodaļas vadītāja vietnieks; ārsts traumatologs, ortopēds
Nataļja Valujeva Virsmāsa
Oskars Gainutdinovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Aigars Vugulis Ārsts traumatologs, ortopēds
Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centrs (3.nodaļa)
Matīss Zolmanis Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Silvija Zīle Virsmāsa
Aivars Muste Ārsts traumatologs, ortopēds
Normunds Pavlovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Pēteris Studers Ārsts traumatologs, ortopēds
Konstantīns Kalnbērzs Ārsts traumatologs, ortopēds
Andris Jumtiņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Dainis Iļješāns Ārsts traumatologs, ortopēds
Igors Ļu Ārsts traumatologs, ortopēds
Silvestris Zēbolds Ārsts traumatologs, ortopēds
Valdis Gončars Ārsts traumatologs, ortopēds
Kalvis Briuks Ārsts traumatologs, ortopēds
Oļegs Suhorukovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Andris Pūce Ārsts traumatologs, ortopēds
Lauris Repša Ārsts traumatologs, ortopēds
Aleksejs Repņikovs Ārsts traumatologs, ortopēds
Una Bladiko Ārsts traumatologs, ortopēds
Rihards Engels Ārsts traumatologs, ortopēds
Traumatoloģijas centrs (4. nodaļa)
Mārtiņš Malzubris Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Oksana Javorska Virsmāsa
Mārcis Jēgers Ārsts traumatologs, ortopēds
Luize Raga-Kagaine Ārsts traumatologs, ortopēds
Igors Terjajevs Ārsts traumatologs, ortopēds
Dace Vīgante Ārsts infektologs
Traumatoloģijas centrs (5. nodaļa)
Māris Zambrāns Nodaļas vadītājs; ārsts traumatologs, ortopēds
Karina Cimoška Virsmāsas pienākumu izpildītāja
Mārcis Radziņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Kalvis Krastiņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Rota Vēciņa Ārsts traumatologs, ortopēds
Svens Rubulis Ārsts traumatologs, ortopēds
Nataļja Meļņikova Ārsts traumatologs, ortopēds
Andris Džeriņš Ārsts traumatologs, ortopēds
Ķirurģisko operāciju nodaļa
Ilga Bulāne Nodaļas vadītāja
Inga Čingule Nodaļas vadītājas vietniece
Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļa
Aleksejs Miščuks Nodaļas vadītājs, ārsts anesteziologs, reanimatologs
Maija Pavārniece Virsmāsa
Iveta Golubovska Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Sigita Kazūne Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Ligita Stepanova Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Ludmila Aņenkova Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Nataļja Rutkovska Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Jeļena Solovjova Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Vija Krutskiha Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Ilze Jagmane Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Raimonds Švampe Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Iveta Daukšte Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Inta Čerņavska Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Vjačeslavs Gorovenko Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Aleksejs Bogdanovs Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Artūrs Bogdanovs Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Anna Simonova Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Jeļena Kucina Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Ņina Princeva Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Ansis Ziemelis Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Antons Suškovs Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Edgars Vasiļjevs Ārsts anesteziologs, reanimatologs
Rehabilitācijas nodaļa
Gunta Salna Nodaļas vadītāja
Anna Grigorjana Virsmāsa
Daiga Bruzgule Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
Ilze Vindele Vecākais fizioterapeits
Agnese Studere Fizioterapeits
Indra Kvjatkovska Fizioterapeits
Līga Vaitniece Fizioterapeits
Māra Kaše - Stūrmane Fizioterapeits
Agnese Pastare Fizioterapeits
Agnese Elliņa Fizioterapeits
Annija Kluce Fizioterapeits
Natālija Konotopa Fizioterapeits
Jogita Kalniņa Ergoterapeits
Sofija Kvernadze Ergoterapeits
Asins kabinets
Gunta Šmite Vadītāja
Mikrobioloģijas un patohistoloģijas apvienotā laboratorija
Iveta Līduma Vadītāja
Tatjana Zablocka Vadītājas vietniece
Sergejs Isajevs Ārsts patologs
Audu centrs
Andris Grunskis Laboratorijas speciālists (atbildīgā persona)
Elīna Medniece Laboratorijas ārsts
Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa
Inga Buša Vadītāja
Sandra Bringa Vadītājas vietniece
Aptieka un apgādes nodaļa
Inga Gūtmane Vadītāja
Sanita Feldmane Vadītājas vietniece
Larisa Grena Noliktavas pārzinis
Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļa
Ilze Daukste Nodaļas vadītāja
Kvalitātes vadības sistēmu grupa
Gunita Skane Nodaļas vadītāja
Personāla daļa
Kristīne Bagāta Personāla daļas vadītāja
Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļa
Kaspars Smilga Nodaļas vadītājs
Grāmatvedība
Dzintra Perevertailo Galvenā grāmatvede
Solvita Veinberga Galvenā grāmatveža vietniece
Energo un saimniecības nodaļa
Dainis Kalniņš Vadītājs
Telpu uzkopšanas nodaļa
Ieva Nolberga Vadītāja