Izsoles
Publicēts: 01.06.2020

Uzņēmumi, kam VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” piešķīruši nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, saskaņā ar 02.04.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 180 “Par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”:

1)

Doties soli atpakaļ
Vairāk informācijas