Apdrošināšana

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ir noslēgusi līgumus ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

 

  • BALTA AAS

  • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle

  • Gjensidige Latvijas filiāle ADB

  • BTA Baltic Insurance Company AAS

  • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS

  • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

  • Seesam veselības apdrošināšana

 

Pirms pakalpojuma saņemšanas lūdzam uzrādīt apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu apdrošināšanas polisi vai garantijas vēstuli (ja piemērojams) un personu apliecinošu dokumentu!

Doties soli atpakaļ