Struktūrvienības

Audu centrs


Audu centrs ir VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” struktūrvienība, kur tiek veikta kaulaudu allotransplantātu sagatavošana to izmantošanai ārstniecības nolūkos.

 

Kaulaudu allotransplantāts ir no cilvēka organisma iegūti kaulaudi, kas tiek apstrādi un izmantoti citai personai. Tā sagatavošanai tiek izmantota augšstilba kaula galviņa, kas iegūta gūžas locītavas endoprotezēšanas laikā. Pēc materiāla ieguves galviņa tiek mehāniski attīrīta un ievietota speciālā dezinfekcijas konteinerī. Konteiners tiek nogādāts Audu centrā, kur sertificēts personāls veic iegūtā audu materiāla apstrādi un gatavo kaulaudu allotransplantātu. Pēc apstrādes iegūtais kaulaudu allotransplantāts var tikt izmantots citu cilvēku ārstēšanas procesā, aizvietojot dažādu iemeslu dēļ zaudētos kaulaudus.

 

Audu centrā strādā sertificēts personāls, kas veic nepārtrauktu pilnveidošanos, piedaloties dažādās apmācībās, kā arī veic regulāru kompetences novērtējumu, tādejādi nodrošinot savu zināšanu un iemaņu atbilstību LR normatīvajos aktos un Audu centra dokumentos noteiktajām prasībām.

 

Audu centrā darbs tiek veikts saskaņā ar normatīviem aktiem un nodrošina šādas procedūras:

  • kaulaudu donoru atlasi, iekļaujot nepieciešamos izmeklējumus
  • kaulaudu donora materiāla iegūšanu un nogādāšanu Audu centrā
  • donora materiāla apstrādi, iekļaujot termālu dezinfekciju, mikrobioloģisko testēšanas nodrošināšanu un sasaldēšanu
  • kaulaudu donora materiāla izsekojamību, uzglabāšanu un izlaidi.

 

Doties soli atpakaļ