Struktūrvienības

Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļa


Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļa ir patstāvīga Slimnīcas struktūrvienība, kas plāno informācijas tehnoloģiju attīstību Slimnīcā, ievieš jaunus projektus, uztur esošo infrastruktūru, apmāca darbiniekus tehnoloģiju lietošanā un sniedz tehnisko atbalstu. Šobrīd nodaļā strādā 5 speciālisti un viens līgumdarbinieks.

Pacientu demogrāfiskie, statistiskie, finanšu dati tiek apstrādāti gandrīz tikai elektroniski. Aizvien vairāk medicīnisko datu pārceļas uz elektronisko formu. Jau vairākus gadus diagnostiskās radioloģijas attēli glabājas tikai elektroniski, pieraksti pie speciālistiem, rindas, operāciju plānošana, izmeklējumu pasūtīšana notiek datorā. Slimnīcas ēkas savieno optisko kabeļu tīkls.

Sākotnēji nodaļas resursu attīstība notika lēcienveidīgi, pateicoties mērķa finansējumam dažādiem projektiem. Bez šīs naudas no ‘ārpuses’ (Veselības ministrija, Norvēģijas valdība, Eiropas savienība) tik strauja attīstība nebūtu iespējama. Ar Slimnīcas pašas budžetu ir iespējams nosegt vien ikgadējās licenču un amortizācijas izmaksas un pavisam nelielu attīstību.

Šobrīd Slimnīcā galvenie informācijas tehnoloģiju attīstības virzieni orientēti uz virtualizāciju un plašāku ārpakalpojumu izmantošanu, datu drošību, IT plašāku izmantošanu kvalitātes kontrolē. Liels nākotnes izaicinājums ir medikamentu ordināciju pārnešana elektroniskā vidē, pacientu un speciālistu attālināta sadarbība.

Lielākie nodaļas sadarbības partneri ir SIA Meditec (programma Ārsta Birojs), SIA Visma Enterprise (resursu vadības sistēma Horizon), SIA Datamed (radioloģisko izmeklējumu glabāšana), SIA “Corporate Systems” (lietvedības sistēma EDUS), SIA RGP (Ordināciju sistēma "Palma Medical") .

Doties soli atpakaļ