Struktūrvienības

Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa


Ķirurģiskās operācijas iznākums ir atkarīgs ne tikai no medicīnas personāla profesionalitātes, bet arī no tā, cik kvalitatīvi ir sagatavoti operācijā izmantojamie instrumenti un pārsienamais materiāls. Par šo jomu Slimnīcā atbild Centralizētā sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa.

Vēsturiski instrumentu un pārsienamā materiāla apstrāde un sagatavošana nākošajām operācijām bija operāciju māsu pārziņā. Tagad sterilizācijas nodaļa ir pilnībā pārņēmusi ķirurģisko instrumentu un pārsienamo materiālu apstrādes procesu, kā arī jaunu instrumentu un osteosintēzes implantu iepirkšanu, līdz ar to atvieglojot operāciju un klīnisko nodaļu māsu un ārstu ikdienas darbu, sniedzot tiem iespēju vairāk laika veltīt saviem tiešajiem darba pienākumiem.

 

Sterilizācijas nodaļas pārziņā ir: izlietoto instrumentu un pārsienamā materiāla transportēšana, tīrīšana, dezinfekcija, instrumentu un aprīkojuma tehniskā stāvokļa pārbaude, remontu un apkopju veikšana un organizēšana, iepakošana, sterilizēšana, uzglabāšana un sterilā produkta piegāde lietotājiem. Kā arī medicīnisko instrumentu un osteosintēzes implantu iepirkumu specifikāciju izstrāde, iegāde, iepirkto ierīču un implantu uzskaite.

 

Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa ir apgādāta ar modernu, Eiropas standartu prasībām atbilstošu tehniku – instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām, frakcionētā vakuuma tvaika sterilizatoriem. Regulāri tiek veikta iekārtu testēšana un validēšana garantējot, ka tās ir atbilstošā tehniskā kārtībā un tajās veiktais process ir ar nemainīgi vienādu kvalitāti. Tieši tāpat, atbilstoši prasībām, tiek kontrolēta arī ķirurģiskajām operācijām un manipulācijām paredzēto komplektu sterilitāte.

 

Nodaļa strādā 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā, tāpēc jebkurā brīdī ir pieejams viss ķirurgu un māsu darbam nepieciešamais sterilais aprīkojums.

Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas personāls ir speciālisti savā jomā, atbildīgie nodaļas darbinieki ir eksperti ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi.

 

Nodaļas personāla vidū ir Infekciju kontroles un sterilizācijas asociācijas biedri un arī starptautisko asociāciju WFHSS (World Forum for Hospital Sterile Supply) un IFIC (International federation of Infection Control) biedri.

 

Doties soli atpakaļ