Struktūrvienības

Valde un administrācija


VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” kapitāla daļu turētāja ir  Veselības ministrija.

Slimnīcas valde patreizējā sastāvā darbojas kopš 2015. gada 27. februāra.

 

Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode nodrošina kārtējo un ārkārtas valdes sēžu sasaukšanu un vadīšanu, slimnīcas administratīvo un finanšu vadību, kā arī sadarbību ar valsts kapitāla daļu turētāju pārstāvi. Valdes locekle Inese Rantiņa vada slimnīcas materiāli tehniskā nodrošinājuma dienestus un nodrošina iepirkuma procesus. Savukārt valdes loceklis Modris Ciems ir atbildīgs par slimnīcas ārstniecības, izglītības un pētniecības procesiem, un sadarbību ar ārstniecības, izglītības, zinātnes iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.

 

Slimnīcas administrācijā strādā dažādu specialitāšu augsti kvalificēti darbinieki, kas saistīti ar ārstniecības un aprūpes procesu organizēšanu un vadību, kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, informācijas apmaiņu ar juridiskām un fiziskām personām, dokumentu pārvaldību un kontroli.

 

Valdes un administrācijas darbības mērķis un uzdevums, iesaistot Slimnīcas speciālistus - nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus.

 

Administratīvā biroja tālr.: 67 399 300

Administratīvais birojs atrodas: Duntes ielā 22, Administrācijas ēkas 2. stāvā

Doties soli atpakaļ