Iepirkumi

2022 Apspriedes ar piegādātājiem

4. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu Universālo akumulatora tipa spēka instrumentu komplektu ar savienojumiem piegāde.

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu šajā iepirkumā, Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešo daļu, lūdz iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem sniegt viedokli par iepirkuma dokumentācijas projektā iekļautajām izvirzāmajām prasībām līdz 2022. gada 22. novembra plkst. 15:00, nosūtot to uz e-pastu: vineta.viksna@tos.lv

Tālrunis informācijai +371 67399248

Nolikums ar pielikumiem

******************

3. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Bezcementa gūžas locītavas endoprotēzes ar paaugstinātas osteointegrācijas pārklājumu piegāde”.

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu šajā iepirkumā, Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešo daļu, lūdz iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem sniegt viedokli par iepirkuma dokumentācijas projektā iekļautajām izvirzāmajām prasībām līdz 2022. gada 18. oktobrim plkst. 12:00, nosūtot to uz e-pastu: liana.jaunzeme@tos.lv

Tālrunis informācijai +371 67399244

Tehniskā specifikācija

 

******************

2. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Par tiesībām sniegt pacientu ēdināšanas pakalpojumu – gatavā ēdiena piegāde VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” pacientiem”.

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu šajā iepirkumā, Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešo daļu, lūdz iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem sniegt viedokli par iepirkuma dokumentācijas projektā iekļautajām izvirzāmajām prasībām līdz 2022. gada 05. septembra plkst. 15:00, nosūtot to uz e-pastu: vineta.viksna@tos.lv

Tālrunis informācijai +371 67399248

Nolikums ar pielikumiem

 

******************

1. VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk - Pasūtītājs) plāno veikt iepirkumu “Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana”.

Lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa sasniegšanu šajā iepirkumā, Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 18. panta trešo daļu, lūdz iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem sniegt viedokli par iepirkuma dokumentācijas projektā iekļautajām izvirzāmajām prasībām līdz 2022. gada 27. maijam plkst. 11:00, nosūtot to uz e-pastu: vineta.viksna@tos.lv

Tālrunis informācijai +371 67399248

Tehniskā specifikācija

Doties soli atpakaļ