Iepirkumi

Paziņojumi par līgumiem iepirkumu procedūrās no Ls3000 līdz Ls30000 bez PVN:

2014

Iepirkuma priekšmets: Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta Nr.LV0026 „Aprūpes organizācija” ietvaros izstrādātā programmnodrošinājuma uzturēšanu un funkciju papildināšanu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/37MP
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.01.2014.
Līgumcena: 16 363.03 EUR bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 22.01.2014.
Līguma izpildītājs: Hospital Organiser AS
Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: ķirurģiskā šuvju materiāla piegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/36MP
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.01.2014.
Līguma izpildītāji:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA „Latmed Pro”, līgumcena EUR 4410.90 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA „B.Braun Medical”, līgumcena EUR 880.44 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - SIA „B.Braun Medical”, līgumcena EUR 136.56 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA „Latmed Pro”, līgumcena EUR 1479.79 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa - SIA „Latmed Pro”, līgumcea EUR 14789.33 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 6.daļa - Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle, līgumcena EUR 4640.00 bez PVN.
Lēmums

Līguma noslēgšanas datums: 22.01.2014.
Līgums1
Līgums2
Līgums3

 

2013

Iepirkuma priekšmets: Speciāli izgatavota augšdelma kaula protēze, lai aizvietotu analoga rezekcijas zonu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/38MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.12.2013.
Līgumcena: 7906.55 LVL bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 20.12.2013.
Līguma izpildītājs: Baltrade OY

Lēmums
Līgums


 

Iepirkuma priekšmets: Ražotāja Synthes specifisko instrumentu remonta pakalpojuma sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/35MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2013.
Līgumcena: Euro 20 000.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 16.12.2013.
Līguma izpildītājs: Syntrade OY

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Programmatūras dežūrsta Birojs " uzturēšana un apkalpošana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/31MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2013.
Līgumcena: Ls 18938.84 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 11.12.2013. (stājas spēkā ar 19.12.2013.)
Līguma izpildītājs: SIA " Meditec" "

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Digitālā attīlu veidošanas un glabāšanas bloka Memoskop CX remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/34MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.12.2013.
Līgumcena: Ls 3997.55 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2013.
Līguma izpildītājs: Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Līdzekļi trombožu ārstīšanai un profilaksei.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/32MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2013.
Līgumcena: Ls 6957.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2013.
Līguma izpildītājs: AS "Recipe Plus"

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Tvaika sterilizatoru un instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/29MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.11.2013.
Līgumcena: Ls 6 811.44 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 25.11.2013.
Līguma izpildītājs:
iepirkuma priekšmeta I daļa - “ SIA " OneMed " , līgumcena 4051.71 Ls bez PVN;
iepirkuma priekšmeta II daļa - SIA " Limeta.lv " , līgumcena 2514.29 Ls bez PVN;
iepirkuma priekšmeta III daļa - “ SIA " OneMed " , līgumcena 245.44 Ls bez PVN.
Lēmums
Līgumi

 

Iepirkuma priekšmets: Telekomunikāciju infrastruktūras tehniskās apkopes pakalpojumi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/30MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.11.2013.
Līgumcena (24 mēnešiem): Ls 9999.84 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 21.11.2013.
Līguma izpildītājs: SIA "TSF Kompānija"

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: ķīmiskie līdzekļi instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/28MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.11.2013.
Līgumcena (24 mēnešiem): Ls 1683.00bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 20.11.2013.
Līguma izpildītājs: SIA "Interlux"

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Augšstilba kaula galviņu aizvietojoša monobloka parciāla gūžas locītavas endoprotēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/27MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.10.2013.
Līgumcena (24 mēnešiem): Ls 5493.60 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 22.10.2013.
Līguma izpildītājs: SIA "Medasistents"

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: sterilu ķirurģisko cimdu piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2013.
Līgumcena: Ls 1560.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 15.10.2013.
Līguma izpildītāji:

iepirkuma priekšmeta 1.daļa - izbeigta bez rezultāta.
iepirkuma priekšmeta 2.daļā - SIA "Medlat".

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Vertebroplastijas operācijām nepieciešamā kaulu cementa iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/26MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2013.
Līgumcena: Ls 18410.40 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 10.10.2013.
Līguma izpildītāji:

iepirkuma priekšmeta 1.daļā - SIA "Interlux", līguma summa LVL 13660.40 bez PVN.
iepirkuma priekšmeta 2.daļā - Johnsons&Johnson AB Latvijas filiāle, līguma summa LVL 4750.00 bez PVN.

Lēmums
Līgums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācijas papildus darbi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/26MP_.
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2013.
Līgumcena: Ls 9998.77 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 03.10.2013.
Līguma izpildītājs: PS " JPG 2B"

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Slimnīcas gultu ar pacientu galdiņiem piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/24MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.10.2013.
Līgumcena: Ls 24 775.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 03.10.2013.
Līguma izpildītājs: SIA " Segaway"

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: 7. korpusa otrā stāva griestu siltināšana, kosmītiskais remonts un pirmā stāva tualetes remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/25MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.10.2013.
Līgumcena: Ls 6902.69 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 02.10.2013.
Līguma izpildītājs: SIA " Detleffi" "

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Gaisa kondicionīšanas un vīdināšanas iekārtu tehniskā apkope.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/23MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.09.2013.
Līgumcena: Ls 3675.84 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 24.09.2013.
Līguma izpildītājs: SIA " IONICA SERVISS "

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Neirostimulātora Medtronic Restore Sensor papildus piederumu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/22MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.09.2013.
Līgumcena: Ls
7992.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 03.09.2013.
Līguma izpildītājs:
SIA " Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija "

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Spīka instrumenta papildus savienojumu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/21MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2013.
Līgumcena: Ls
8678.03 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 29.augusts.
Līguma izpildītājs:
Syntrade OY

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: hidranta un aizbīdņa remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/19MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.08.2013.
Līgumcena: Ls
4959.85 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 14.augusts.
Līguma izpildītājs:
SIA "SSMP"

Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: Liftu detaļu piegāde un nomaiņa.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.07.2013.
Līgumcena: Ls
7679.57 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 30.jūlijs.
Līguma izpildītājs:
AS " Latvijas lifts - Šindlers "
Lēmums:
Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Mazlietotas mobilās ķirurģiskās rentgena iekārtas iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/16MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.07.2013.
Līgumcena: Ls
18575.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 29.jūlijs.
Līguma izpildītājs:
SIA "Arbor Medical Korporācija"
Lēmums:
Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Priekšījās fiksācijas sistīmas mugurkaula kakla daļas skriemeļu traumu un deģeneratīvu saslimšanu ķirurģiskai ārstīšanai piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/18MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.07.2013.
Līgumcena: Ls
19 923.11 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 25.jūlijs.
Līguma izpildītājs:
Syntrade OY
Lēmums:
Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: 3. korpusa skārda jumta remonts, noteku nomaiņa, bīniņu siltumizolācija.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/15MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.07.2013.
Līgumcena: Ls 5937.43 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 19.jūlijs.
Līguma izpildītājs: SIA " Detleffi "

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/14MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.06.2013.
Līgumcena: Ls 14 998.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 02.jūlijs.
Līguma izpildītājs: SIA " RBSSKALS Serviss "

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: sagitālā zāģa iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/13
MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.06.2013.
Līgumcena: Ls 3914.08 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 17.jūnijs.
Līguma izpildītājs: OY Baltrade Ltd

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: elektrisko tīklu, elektroarmatūras apkope un apgaismojuma apkalpošana VSIA " Traumatoloģijas un ortopīdijas slimnīca " .
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/12MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2013.
Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 5492.09 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 11.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Detleffi"

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Histoloģiskās audu apstrādes aparāta iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/11MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2013.
Līgumcena: Ls 18940.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 07.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Diamedica"

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Par Norvīģijas valdības divpusījā finanšu instrumenta individuālā projekta Nr.LV0026 " Aprūpes organizācija " ietvaros izstrādātā programmnodrošinājuma funkciju papildināšanu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/10MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.05.2013.
Līgumcena: Ls 5500.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 27.maijā.
Līguma izpildītājs: Hospital Organiser AS

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Materiāli un piederumi mikroorganismu kultivīšanai, identifikācijai un antimikrobiālās jutības noteikšanai darbam ar mikrobioloģijas laboratorijā aprobītām metodīm.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/9MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.05.2013.
Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 8381.45 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 03.maijā.
Līguma izpildītājs: SIA "Interlux"

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Medicīnisko veidlapu maketīšana, izgatavošana, pavairošana un piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/8MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.04.2013.
Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 5608.80 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 16.aprīlī.
Līguma izpildītājs: AS " Medmiks "

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: liftu tehniskā apkope.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/7MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.04.2013.
Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 4368.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 12.aprīlī.
Līguma izpildītājs: AS " Latvijas lifts - Å indlers "

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: datortehnikas piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/6MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.03.2013.
Līgumcena: Ls 15317.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 20.martā.
Līguma izpildītājs:
iepirkuma priekšmeta 1.daļā - SIA "ATEA", līguma summa LVL 14297.00 bez PVN.
iepirkuma priekšmeta 2.daļā - SIA " Multisistīma Rīga " , līguma summa LVL 1020.00 bez PVN.

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: grīdas uzkopšanas iekārtu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/5MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.03.2013.
Līgumcena: Ls 4221.58 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 07.martā.
Līguma izpildītājs: SIA " BG "

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Bezvadu svītru kodu lasītāju piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/4MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2013.
Līgumcena: Ls 2922.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 28.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Timesaving "

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Mugurkaula ķirurģijas spīka instrumenta piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/3MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.02.2013.
Līgumcena: Ls 8263.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 21.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Interlux "

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Duālas vītnes kanulītu kompresijas skrūvju piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.02.2013.
Līgumcena: Ls 9731.25 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 12.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Interlux "

Lēmums:Ziņojums

 

Iepirkuma priekšmets: Salvešu, no neausta augstas kvalitātes materiāla impregnīšanai ar dezinfekcijas līdzekli, virsmu un medicīnas ierīķu dezinfekcijai un tīrīšanai, piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.01.2013.
Līgumcena: Ls 3528.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 22.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Medilink "

Lēmums:Ziņojums

<< atpakaļ

Doties soli atpakaļ