Iepirkumi

Paziņojumi par līgumiem iepirkumu procedūrās no Ls3000 līdz Ls30000 bez PVN:

2014

Iepirkuma priekšmets: Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālā projekta Nr.LV0026 „Aprūpes organizācija” ietvaros izstrādātā programmnodrošinājuma uzturēšanu un funkciju papildināšanu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/37MP
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.01.2014.
Līgumcena: 16 363.03 EUR bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 22.01.2014.
Līguma izpildītājs: Hospital Organiser AS
Lēmums
Līgums

 

Iepirkuma priekšmets: ķirurģiskā šuvju materiāla piegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/36MP
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.01.2014.
Līguma izpildītāji:
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – SIA „Latmed Pro”, līgumcena EUR 4410.90 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – SIA „B.Braun Medical”, līgumcena EUR 880.44 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 3.daļa - SIA „B.Braun Medical”, līgumcena EUR 136.56 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – SIA „Latmed Pro”, līgumcena EUR 1479.79 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 5.daļa - SIA „Latmed Pro”, līgumcea EUR 14789.33 bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta 6.daļa - Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle, līgumcena EUR 4640.00 bez PVN.
Lēmums

Līguma noslēgšanas datums: 22.01.2014.
Līgums1
Līgums2
Līgums3

 

2013

 

Iepirkuma priekšmets: Speciāli izgatavota augšdelma kaula protēze, lai aizvietotu analoga rezekcijas zonu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/38MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.12.2013.
Līgumcena: 7906.55 LVL bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 20.12.2013.
Līguma izpildītājs: Baltrade OY

Lēmums
Līgums


 

Iepirkuma priekšmets: Ražotāja Synthes specifisko instrumentu remonta pakalpojuma sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/35MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2013.
Līgumcena: Euro 20 000.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 16.12.2013.
Līguma izpildītājs: Syntrade OY

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Programmatūras dežūrsta Birojs " uzturēšana un apkalpošana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/31MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2013.
Līgumcena: Ls 18938.84 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 11.12.2013. (stājas spēkā ar 19.12.2013.)
Līguma izpildītājs: SIA " Meditec" "

Lēmums
Līgums

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: Digitālā attīlu veidošanas un glabāšanas bloka Memoskop CX remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/34MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.12.2013.
Līgumcena: Ls 3997.55 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2013.
Līguma izpildītājs: Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Līdzekļi trombožu ārstīšanai un profilaksei.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/32MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2013.
Līgumcena: Ls 6957.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2013.
Līguma izpildītājs: AS "Recipe Plus"

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Tvaika sterilizatoru un instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/29MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.11.2013.
Līgumcena: Ls 6 811.44 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 25.11.2013.
Līguma izpildītājs:
iepirkuma priekšmeta I daļa - “ SIA " OneMed " , līgumcena 4051.71 Ls bez PVN;
iepirkuma priekšmeta II daļa - SIA " Limeta.lv " , līgumcena 2514.29 Ls bez PVN;
iepirkuma priekšmeta III daļa - “ SIA " OneMed " , līgumcena 245.44 Ls bez PVN.
Lēmums
Līgumi

 

 

Iepirkuma priekšmets: Telekomunikāciju infrastruktūras tehniskās apkopes pakalpojumi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/30MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.11.2013.
Līgumcena (24 mēnešiem): Ls 9999.84 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 21.11.2013.
Līguma izpildītājs: SIA "TSF Kompānija"

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: ķīmiskie līdzekļi instrumentu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/28MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.11.2013.
Līgumcena (24 mēnešiem): Ls 1683.00bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 20.11.2013.
Līguma izpildītājs: SIA "Interlux"

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Augšstilba kaula galviņu aizvietojoša monobloka parciāla gūžas locītavas endoprotēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/27MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.10.2013.
Līgumcena (24 mēnešiem): Ls 5493.60 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 22.10.2013.
Līguma izpildītājs: SIA "Medasistents"

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: sterilu ķirurģisko cimdu piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2013.
Līgumcena: Ls 1560.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 15.10.2013.
Līguma izpildītāji:

iepirkuma priekšmeta 1.daļa - izbeigta bez rezultāta.
iepirkuma priekšmeta 2.daļā - SIA "Medlat".

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Vertebroplastijas operācijām nepieciešamā kaulu cementa iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/26MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2013.
Līgumcena: Ls 18410.40 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 10.10.2013.
Līguma izpildītāji:

iepirkuma priekšmeta 1.daļā - SIA "Interlux", līguma summa LVL 13660.40 bez PVN.
iepirkuma priekšmeta 2.daļā - Johnsons&Johnson AB Latvijas filiāle, līguma summa LVL 4750.00 bez PVN.

Lēmums
Līgums
Līgums

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācijas papildus darbi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/26MP_.
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2013.
Līgumcena: Ls 9998.77 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 03.10.2013.
Līguma izpildītājs: PS " JPG 2B"

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Slimnīcas gultu ar pacientu galdiņiem piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/24MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.10.2013.
Līgumcena: Ls 24 775.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 03.10.2013.
Līguma izpildītājs: SIA " Segaway"

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: 7. korpusa otrā stāva griestu siltināšana, kosmītiskais remonts un pirmā stāva tualetes remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/25MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.10.2013.
Līgumcena: Ls 6902.69 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 02.10.2013.
Līguma izpildītājs: SIA " Detleffi" "

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Gaisa kondicionīšanas un vīdināšanas iekārtu tehniskā apkope.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/23MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.09.2013.
Līgumcena: Ls 3675.84 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 24.09.2013.
Līguma izpildītājs: SIA " IONICA SERVISS "

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Neirostimulātora Medtronic Restore Sensor papildus piederumu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/22MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.09.2013.
Līgumcena: Ls
7992.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 03.09.2013.
Līguma izpildītājs:
SIA " Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija "

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Spīka instrumenta papildus savienojumu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/21MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2013.
Līgumcena: Ls
8678.03 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 29.augusts.
Līguma izpildītājs:
Syntrade OY

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: hidranta un aizbīdņa remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/19MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.08.2013.
Līgumcena: Ls
4959.85 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 14.augusts.
Līguma izpildītājs:
SIA "SSMP"

Lēmums
Līgums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Liftu detaļu piegāde un nomaiņa.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/17MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.07.2013.
Līgumcena: Ls
7679.57 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 30.jūlijs.
Līguma izpildītājs:
AS " Latvijas lifts - Å indlers "
Lēmums:
Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Mazlietotas mobilās ķirurģiskās rentgena iekārtas iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/16MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.07.2013.
Līgumcena: Ls
18575.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 29.jūlijs.
Līguma izpildītājs:
SIA "Arbor Medical Korporācija"
Lēmums:
Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Priekšījās fiksācijas sistīmas mugurkaula kakla daļas skriemeļu traumu un deģeneratīvu saslimšanu ķirurģiskai ārstīšanai piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/18MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.07.2013.
Līgumcena: Ls
19 923.11 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 25.jūlijs.
Līguma izpildītājs:
Syntrade OY
Lēmums:
Ziņojums

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: 3. korpusa skārda jumta remonts, noteku nomaiņa, bīniņu siltumizolācija.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/15MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.07.2013.
Līgumcena: Ls 5937.43 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 19.jūlijs.
Līguma izpildītājs: SIA " Detleffi "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/14MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.06.2013.
Līgumcena: Ls 14 998.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 02.jūlijs.
Līguma izpildītājs: SIA " RBSSKALS Serviss "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: sagitālā zāģa iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/13
MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.06.2013.
Līgumcena: Ls 3914.08 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 17.jūnijs.
Līguma izpildītājs: OY Baltrade Ltd

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: elektrisko tīklu, elektroarmatūras apkope un apgaismojuma apkalpošana VSIA " Traumatoloģijas un ortopīdijas slimnīca " .
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/12MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2013.
Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 5492.09 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 11.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Detleffi"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Histoloģiskās audu apstrādes aparāta iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/11MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2013.
Līgumcena: Ls 18940.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 07.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Diamedica"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Par Norvīģijas valdības divpusījā finanšu instrumenta individuālā projekta Nr.LV0026 " Aprūpes organizācija " ietvaros izstrādātā programmnodrošinājuma funkciju papildināšanu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/10MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.05.2013.
Līgumcena: Ls 5500.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 27.maijā.
Līguma izpildītājs: Hospital Organiser AS

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Materiāli un piederumi mikroorganismu kultivīšanai, identifikācijai un antimikrobiālās jutības noteikšanai darbam ar mikrobioloģijas laboratorijā aprobītām metodīm.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/9MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.05.2013.
Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 8381.45 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 03.maijā.
Līguma izpildītājs: SIA "Interlux"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Medicīnisko veidlapu maketīšana, izgatavošana, pavairošana un piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/8MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.04.2013.
Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 5608.80 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 16.aprīlī.
Līguma izpildītājs: AS " Medmiks "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: liftu tehniskā apkope.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/7MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.04.2013.
Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 4368.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 12.aprīlī.
Līguma izpildītājs: AS " Latvijas lifts - Å indlers "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: datortehnikas piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/6MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.03.2013.
Līgumcena: Ls 15317.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 20.martā.
Līguma izpildītājs:
iepirkuma priekšmeta 1.daļā - SIA "ATEA", līguma summa LVL 14297.00 bez PVN.
iepirkuma priekšmeta 2.daļā - SIA " Multisistīma Rīga " , līguma summa LVL 1020.00 bez PVN.

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: grīdas uzkopšanas iekārtu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/5MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.03.2013.
Līgumcena: Ls 4221.58 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 07.martā.
Līguma izpildītājs: SIA " BG "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Bezvadu svītru kodu lasītāju piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/4MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2013.
Līgumcena: Ls 2922.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 28.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Timesaving "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Mugurkaula ķirurģijas spīka instrumenta piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/3MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.02.2013.
Līgumcena: Ls 8263.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 21.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Interlux "

Lēmums:Ziņojums

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: Duālas vītnes kanulītu kompresijas skrūvju piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.02.2013.
Līgumcena: Ls 9731.25 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 12.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Interlux "

Lēmums:Ziņojums

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: Salvešu, no neausta augstas kvalitātes materiāla impregnīšanai ar dezinfekcijas līdzekli, virsmu un medicīnas ierīķu dezinfekcijai un tīrīšanai, piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/1MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.01.2013.
Līgumcena: Ls 3528.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 22.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Medilink "

Lēmums:Ziņojums

 

 

2012

 

Iepirkuma priekšmets: ķirurģiskā šuvju materiāla piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/37MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.01.2013.
Kopījā līgumu summa: Ls 19236.56 bez PVN.

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: pie operāciju galda montījamā retraktoru sistīma.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/38MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.01.2013.
Līgumcena: Ls 6901.20 bez PVN (par divām retraktoru sistīmām).
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 07.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Interlux "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas multifunkcionālo gultu un papildus aprīkojuma piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/39MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.01.2013.
Līgumcena: Ls 13 764.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 03.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Arbor Medical Korporācija "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Uzņemšanas nodaļas un anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas speciālo mībeļu no nerūsošā tīrauda piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/35MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.12.2012.
Līgumcena: Ls 4088.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 19.decembris
Līguma izpildītājs: SIA " OneMed "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Programmatūras dežūrsta Birojs " uzturēšana un apkalpošana.uzturēšanu un funkciju papildināšanu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/36MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.12.2012.
Līgumcena: Ls 19711.24 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 19.decembris
Līguma izpildītājs: SIA " Meditec "

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Par Norvīģijas valdības divpusījā finanšu instrumenta individuālā projekta Nr.LV0026 " Aprūpes organizācija " ietvaros izstrādātā programmnodrošinājuma uzturēšanu un funkciju papildināšanu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/32MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2012.
Līgumcena: Ls 17400.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 11.decembris
Līguma izpildītājs: Hospital Organiser AS

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Cervikālās trakcijas - “ fiksācijas ierīces - “ Halo aparāti.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/34MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.12.2012.
Līgumcena: Ls 5864.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 10.decembris
Līguma izpildītājs: SIA "R.A.L."

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Ražotājfirmas " Philips " jonizījošo starojumu avotu (stacionāro, ķirurģisko un pārvietojamo rentgeniekārtu) profilaktiskā, korektīvā apkope un rezerves daļas.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/33MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.11.2012.
Līgumcena: Ls 19960.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 01.decembris
Līguma izpildītājs: SIA "Arbor Medical Korporācija"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Datortehnikas piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/31MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.11.2012.
Līgumcena: Ls 7340.40 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 20.novembris.
Līguma izpildītājs:

iepirkuma priekšmeta I daļā - AS " CAPITAL " kopījā summa 5841.00 LVL bez PVN;
iepirkuma priekšmeta II daļā - SIA " ATEA " kopījā summa 1499.40 LVL bez PVN.

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: portatīvā sonogrāfa piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/30MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2012.
Līgumcena: Ls 17999.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 20.novembris.
Līguma izpildītājs: SIA "NMS Grupa"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/26MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2012.
Līgumcena: Ls 10724.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 10.oktobris.
Līguma izpildītājs: SIA "RTO komunālserviss"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Kaulu defektu aizpildītāju piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/28MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.10.2012.
Līgumcena: Ls 4910.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 05.oktobris.
Līguma izpildītājs:
iepirkuma priekšmeta I daļā SIA " R.A.L. " par kopījo līgumcenu 4010.00 bez PVN;
iepirkuma priekšmeta II daļā ar SIA " B.Braun Medical " par kopījo līgumcenu 900.00 bez PVN.

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: darba vides iekšījā uzraudzība.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/29MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 04.10.2012.
Līgumcena: Ls 4488.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 04.oktobris.
Līguma izpildītājs: SIA "IC pakalpojumi"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Slimnīcas informatīvās sistīmas dežūrsta birojs " modulim " Pacientu rindu vadība " nepieciešamā aparatūra.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/27MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.09.2012.
Līgumcena: Ls 5346.00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 27.septembris.
Līguma izpildītājs: SIA "Hansab"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Aukstā ūdens ievada uzskaites mezgls.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/24MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.09.2012.
Līgumcena: Ls 4589.30 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 24.septembris.
Līguma izpildītājs: SIA "Ūdensnesījs"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Servera piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/25MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.09.2012.
Līgumcena: Ls 4249.69 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 19.septembris.
Līguma izpildītājs: SIA "ATEA"

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Fibrobronhoskopa iegāde anestezioloģijas un reanimācijas nodaļai.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/21MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 18.09.2012.
Līgumcena: Ls 3900,00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 18.septembris.

Līguma izpildītājs: SIA "OneMed"
Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Informāciju tehnoloģiju infrastruktūras komponentu piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/22MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.09.2012.
Līgumcena: Ls 9500.17 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums:

SIA " 1 un 2 " - “ 11.09.2012.
SIA " OptiCom " - “ 13.09.2012.
Līguma izpildītājs:

iepirkuma priekšmeta I daļā - SIA " 1 un 2 " kopījā summa Ls 4778.19 LVL bez PVN;
iepirkuma priekšmeta II daļā - SIA " OptiCom " kopījā summa Ls 4721.98 LVL bez PVN
iepirkuma priekšmeta III daļā iepirkuma procedūru izbeigta bez rezultāta, jo netika saņemts neviens piedāvājums.

Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Sadzīves atkritumu apsaimniekošana un transportīšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/23MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.09.2012.
Līgumcena: Ls 9141.60 bez PVN (24 mēnešiem).
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 10.septembris.

Līguma izpildītājs: SIA "L&T"
Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Instrumentu asināšanas, slīpīšanas un remonta pakalpojumu sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/20MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.09.2012.
Līgumcena: Ls 16978.25 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 3.septembris.

Līguma izpildītājs: SIA "Scruples"
Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Vienots kaulu cements vertebroplastijas un skriemeļu korpusu augstuma atjaunošanai ar vienreizījiem komplektiem tā ievadīšanai.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/19MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.08.2012.
Līgumcena: Ls 19938.32 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 1.augusts.

Līguma izpildītājs: OY Baltrade LTD
Lēmums:Ziņojums

 

 

Iepirkuma priekšmets: Papīra dvieļu piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/16MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.07.2012.
Līgumcena: Ls 9992.40 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 16.jūlijs.
Līguma izpildītājs:
Iepirkuma priekšmeta I daļā SIA " PRODLEX " 9840.00 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta II daļā SIA " Anitra " 152.40 Ls bez PVN

 

 

Iepirkuma priekšmets: resursu vadības sistīmas HORIZON uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/18MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.07.2012.
Līgumcena: Ls 11306,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti seši lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 13.jūlijs.
Līguma izpildītājs: SIA " FMS "

 

 

Iepirkuma priekšmets: Pārsīju komplekti, atsevišķi pārsiešanas piederumi un atsūkšanas rezervuāri vakuuma terapijas iekārtām KCI V.A.C.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/17MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.07.2012.
Līgumcena: Ls 17963.80 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs lati un 80 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 04.jūlijs.
Līguma izpildītājs: SIA " AB Medical Group Riga "

 

 

Iepirkuma priekšmets: neizkonkursīto medikamentu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/15MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.06.2012.
Līgumcena: Ls 14208,20 (četrpadsmit tūkstoši divi simti astoņi lati 20 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 12.jūnijs.
Līguma izpildītāji:
1. ar SIA " Magnum Medical " slēgs iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmeta 5.daļu un 8.daļu par kopījo līguma summu Ls 675,00 (seši simti septiņdesmit pieci lati) bez PVN.

2. ar pretendentu SIA " B.Braun Medical " slēgs iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmeta 6.daļu par kopījo līguma summu Ls 237,00 (divi simti trīsdesmit septiņi lati) bez PVN.
3.
ar pretendentu SIA " Tamro " slēgs iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmeta 9.daļu par kopījo līguma summu Ls 1036,00 (viens tūkstotis trīsdesmit seši lati) bez PVN.
4. ar pretendentu SIA " Grand Farm " slēgs iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmeta 11.daļu un 12.daļu par kopījo līguma summu Ls 2060,00 (divi tūkstoši sešdesmit lati) bez PVN.
5.ar pretendentu A/S " Recipe Plus " slēgs iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmeta 1.daļu, 2.daļu, 3.daļu, 4.daļu, 7.daļu un 10.daļu par kopījo līguma summu Ls 10200,00 (desmit tūkstoši divi simti lati) bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: kontrolītas vakuuma sūkņa sistīmas iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/14MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.06.2012.
Līgumcena: Ls 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 06.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA " AB Medical Group Riga "

 

 

Iepirkuma priekšmets: Instrumentu konteineru un sietu piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/12MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.05.2012.
Līgumcena: Ls 3510.00 (trīs tūkstoši pieci simti desmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 29.maijs.
Līguma izpildītājs: SIA " Scanmed "

 

 

Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas akas, caurules un ūdens aizbīdņa remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/13MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.05.2012.
Līgumcena:
Ls 8938.87 (astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi lati un astoņdesmit septiņi santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 24.maijs.
Līguma izpildītājs:
SIA " Ūdensnesījs "

 

 

Iepirkuma priekšmets: priekšījās fiksācijas sistīma mugurkaula kakla daļas skriemeļu traumu un deģeneratīvu saslimšanu ķirurģiskai ārstīšanai.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/11MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.05.2012.
Līgumcena: Ls 19923.11 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs lati un 11 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 15.maijs.
Līguma izpildītājs: OY Baltrade LTD

 

 

Iepirkuma priekšmets: Lielā lielkaula un ciskas kaula osteosintīzes stieņu un skrūvju piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/10MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.05.2012.
Līgumcena: Ls 17954.76 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri lati un 76 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 11.maijā.
Līguma izpildītājs: OY Baltrade LTD

 

 

Iepirkuma priekšmets: sterilu ķirurģisko cimdu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/8MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 24.04.2012.
Līgumcena: Ls 12931.92 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens lats 92 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 07.maijā.
Līguma izpildītājs: SIA "Magnum Medical".

 

 

Iepirkuma priekšmets: Modulāra labā augšstilba distālo galu aizvietojoša rotījošas eņģes tipa cementa fiksācijas ceļa locītavas protēzes piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/9MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.04.2012.
Līgumcena: Ls 3210.00 (trīs tūkstoši divi simti desmit lati 00 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 16.aprīlī.
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss".

 

 

Iepirkuma priekšmets: Daudzreiz lietojamās pacientu aprūpes veļas piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/5MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.04.2012.
Līgumcena: 7421.40 Ls bez PVN
Līguma noslēgšanas datums:

SIA " Maggi " 2012.gada 04.aprīlis.
SIA " Miedziņš " 2012.gada 05.aprīlis.
SIA " Katūns " 2012.gada 05.aprīlis.
Līguma izpildītāji:
Iepirkuma priekšmeta I daļā SIA " Miedziņš " 2426.00 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta II daļā SIA " Miedziņš " 1157.00 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta III daļā SIA " Miedziņš " 457.50 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta IV daļā SIA " Katūns " 1870.00 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta V daļā SIA " Miedziņš " 977.70 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta VI daļā SIA " Maggi " 270.00 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta VII daļā SIA " Miedziņš " 263.20 Ls bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: Statiski bloķījamo augšstilba kaula stieņu sistīmas piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/7MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2012.
Līgumcena: Ls bez PVN 10078.12 (desmit tūkstoši septiņdesmit astoņi lati un divpadsmit santīmi).
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 12.martā.
Līguma izpildītājs: SIA "B.Braun Medical".

 

 

Iepirkuma priekšmets: augšstilba kaula proksimālās daļas intramedullāro bloķījamo stieņu sistīma.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/6MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 08.03.2012.
Līgumcena: Ls bez PVN 19989,00 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi lati).
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 08.martā.
Līguma izpildītājs: SIA "Orto Partneri".

 

 

Iepirkuma priekšmets: Daļīji stabilizīta totāla ceļa locītavas endoprotēzes piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/4MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.02.2012.
Līgumcena: Ls bez PVN 19790.69 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit lati un sešdesmit deviņi santīmi).
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 22.februāris.
Līguma izpildītājs: OY Baltrade LTD.

 

 

Iepirkuma priekšmets: Darba vides iekšījā uzraudzība.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/3MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 08.02.2012.
Līgumcena: Ls bez PVN 4560,00 (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit lati).
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 13.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA " DDV " .

 

 

Iepirkuma priekšmets: Instrumentu un vienreizlietojamo medicīnas preču piegāde artroskopisko operāciju veikšanai.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/2MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.02.2012.
Līgumcena: 10851.47 Ls bez PVN
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 06.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Artropulss " , reģ. Nr.440003640284, Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005
Iepirkuma priekšmeta I daļa: 1 713.00 LVL bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta II daļa: 1 713.00 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta III daļa: 774.20 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta IV daļa: 992.85 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta V daļa: 920.93 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta VI daļa: 378.12 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta VIII daļa: 315.86 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta IX daļa: 472.02 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta X daļa: 617.00 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta XI daļa: 273.04 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta XII daļa: 656.05 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta XIII daļa: 2025.40 LVL bez PVN
Iepirkuma priekšmeta XII daļā tika pieņemts Lēmums izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.

 

 

Iepirkuma priekšmets: ķirurģiskā šuvju materiāla piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/50MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.01.2012.
Līgumcena: 19 714.20 Ls bez PVN
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 23.janvāris.
Līguma izpildītāji:
Iepirkuma priekšmeta I daļā SIA " LATMED-PRO " 2154.30 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta II daļā SIA " B.Braun Medical " 1179.20 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta III daļā SIA " LATMED-PRO " 60.00 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta IV daļā SIA " B.Braun Medical " 48.00 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta V daļā SIA " LATMED-PRO " 1457.70 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta VI daļā SIA " LATMED-PRO " 9816.00 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta VII daļā SIA " B.Braun Medical " 1058.40 Ls bez PVN;
Iepirkuma priekšmeta VIII daļā SIA " B.Braun Medical " 3940.26 Ls bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: slimnīcas lietošanā esošo virsmu tīrīšanas mopu un mopu turītāju sistīmu papildināšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.01.2012.
Līgumcena: Ls bez PVN 4742.79 (četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi lati 79 santīmi).
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 17.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA " BG " .

 

 

Iepirkuma priekšmets: Speciālā darba apģīrba iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/51MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.01.2012.
Līgumcena: Ls bez PVN 6000,35 (seši tūkstoši 35 santīmi).
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 12.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA " Hemis " .

 

 

Iepirkuma priekšmets: Reaģentu AB(0) asins grupas noteikšanai piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/52MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.01.2012.
Līgumcena: iepirkuma priekšmeta I daļā 1225.60 Ls bez PVN un iepirkuma priekšmeta II daļā 13200.00 Ls bez PVN, kopā 14425.60 Ls bez PVN
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 10.janvāris
Līguma izpildītājs: iepirkuma priekšmeta I un II daļā SIA " Diamedica "

 

2011

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: portatīvā multifunkcionāla transporta defibrilatora/monitora piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/48MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.01.2012.
Līgumcena: Ls 10500,00 (desmit tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 02.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija"

 

 

Iepirkuma priekšmets: rentgena izdrukas filmu piegāde sausās termodrukas printerim.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/49MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.12.2011.

Līgumcena: Ls 15970,00 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 14.decembris
Līguma izpildītājs: SIA "Amerilat MD"

 

 

Iepirkuma priekšmets: modulāra labā augšstilba distālo galu aizvietojoša rotījošas eņģes tipa cementa fiksācijas ceļa locītavas protēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/47MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.12.2011.

Līgumcena: Ls 3210,00 (trīs tūkstoši divi simti desmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 02.decembris
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Ražotājfirmas " Philips " jonizījošo starojumu avotu (stacionāro, ķirurģisko un pārvietojamo rentgeniekārtu) profilaktiskā, korektīvā apkope un rezerves daļas.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/46MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2011.

Līgumcena: Ls 13680,00 (trīspadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 30.novembris.
Līguma izpildītājs: SIA " Arbor Medical Korporācija " .

 

 

Iepirkuma priekšmets: augšstilba kaula galviņu aizvietojoša monobloka parciāla gūžas locītavas endoprotēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/45MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.11.2011.

Līgumcena: Ls 6930,00 (seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 28.novembris.
Līguma izpildītājs: SIA "R.A.L."

 

 

Iepirkuma priekšmets: modulāra labā augšstilba distālo galu aizvietojoša rotījošas eņģes tipa cementa fiksācijas ceļa locītavas protēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/44MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.11.2011.

Līgumcena: Ls 3210,00 (trīs tūkstoši divi simti desmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 02.novembris.
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"

 

 

Iepirkuma priekšmets: dinamiskās artrodīzes interferences skrūves piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/43MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.10.2011.

Līgumcena: Ls 10900,00 (desmit tūkstoši deviņi simti lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 27.oktobris
Līguma izpildītājs: SIA "NMS Grupa"

 

 

Iepirkuma priekšmets: sakaru sistīmas Panasonic KX- TD500, kabeļu tīklu un sarunu uzskaites pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/42MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.10.2011.

Līgumcena: Ls 9840,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 11.oktobris
Līguma izpildītājs: SIA "TSF Kompānija"

 

 

Iepirkuma priekšmets: teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/41MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.10.2011.

Līgumcena: Ls 10740,20 (desmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit lati, 20 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 05.oktobris
Līguma izpildītājs: SIA "RBSSKALS Serviss"

 

 

Iepirkuma priekšmets: asfaltseguma remonta darbi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/38MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.09.2011.

Līgumcena: Ls 14766,65 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši lati, 65 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 15.septembris
Līguma izpildītājs: SIA "V Service"

 

 

Iepirkuma priekšmets: gaisa kondicionīšanas iekārtu un vīdināšanas iekārtas tehniskā apkope.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/40MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.09.2011.

Līgumcena: Ls 2108,74 (divi tūkstoši viens simts astoņi lati, 74 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 14.septembris
Līguma izpildītājs: SIA "YIT Tehsistem"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Modulāra labā augšstilba distālo galu aizvietojoša rotījošas eņģes tipa cementa fiksācijas ceļa locītavas protēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/39MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.09.2011.

Līgumcena: Ls 3210,00 (trīs tūkstoši divi simti desmit lati, 00 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 07.septembris
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Instrumentu asināšanas, slīpīšanas un remonta pakalpojumu sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/37MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.08.2011.

Līgumcena: Ls 16482,75 (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit divi lati 75 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 30.augusts
Līguma izpildītājs: SIA "Scruples"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Caurlaides īkas rekonstrukcija un iebrauktuves pārbūve.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/34MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2011.

Līgumcena: Ls 26628,28 (divdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit astoņi lati 28 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 29.augusts
Līguma izpildītājs: SIA "BK Māja"

 

 

Iepirkuma priekšmets: sadzīves atkritumu apsaimniekošana un transportīšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/36MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.08.2011.

Līgumcena: Ls 4165,20 (četri tūkstoši viens simts sešdesmit pieci lati 20 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 26.augusts
Līguma izpildītājs: SIA "L&T"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Motorinstrumentu un zāģa uzgaļu iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/35MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.08.2011.

Līgumcena: Ls 11756,70 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši lati 70 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 22.augusts
Līguma izpildītājs: Oy Baltrade LTD

 

 

Iepirkuma priekšmets: krīslu un galdu piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/32MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.08.2011.

Līgumcena: Ls 2950,86 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit lati 86 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 05.augusts.
Līguma izpildītāji:
5. daļā - SIA " Scanmed" kopījā summa 1290,00 LVL bez PVN.
6. daļā - SIA " NV Stils " , kopījā summa 522,00 LVL bez PVN.
8. daļā - SIA " NV Stils " , kopījā summa 613,20 LVL bez PVN.
9. daļā - SIA " NV Stils " , kopījā summa 525,66 LVL bez PVN.
Iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 7., 10. daļa izbeigta bez rezultāta.

 

 

Iepirkuma priekšmets: modulāra kreisā augšstilba kaula distālo galu aizvietojoša bezcementa fiksācijas rotījošas eņģes tipa ceļa locītavas protēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/33MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.07.2011.

Līgumcena: Ls 5260,00 (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 26.jūlijs.
Līguma izpildītājs: Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle

 

 

Iepirkuma priekšmets: papīra dvieļu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/22MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.06.2011.

Līgumcena: Ls 8962,40 (astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi lati 40 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 30.jūnijs.
Līguma izpildītāji:
1. daļā - SIA " Prodlex" kopījā summa 1410,00 LVL bez PVN.
2. daļā - SIA " Anitra " , kopījā summa 152,40 LVL bez PVN.
3. daļā - SIA " NMS Rīga " , kopījā summa 7400,00 LVL bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: galvas atbalsta un retraktora sistīma mugurkaula ķirurģijā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/30MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.06.2011.

Līgumcena: Ls 4920,00 (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 27.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Segaway".

 

 

Iepirkuma priekšmets: jumta pārsega nomaiņa un bīniņu siltumizolācija.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/28MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.06.2011.

Līgumcena: Ls 7178,47 (septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi lati 47 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 20.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Detleffi".

 

 

Iepirkuma priekšmets: resursu vadības sistīmas HORIZON uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/29MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.06.2011.

Līgumcena: Ls 3468,00 (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 20.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "FMS".

 

 

Iepirkuma priekšmets: slēgta tipa ultravioleto baktericīdo apstarotāju ar gaisa recirkulāciju iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/27MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.06.2011.

Līgumcena: par iepirkuma priekšmeta 2.daļu - Ls 3450,00 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 15.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Semetrons".
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa izbeigta bez rezultāta.

 

 

Iepirkuma priekšmets: pacientu apskates un medicīnisko manipulāciju galdi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/26MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.06.2011.

Līgumcena: Ls 4915,00 (četri tūkstoši deviņi simti piecpasmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 13.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "NMS Elpa".

 

 

Iepirkuma priekšmets: slimnīcas konferenču zāles remonts un renovācija.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/25MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.06.2011.

Līgumcena: Ls 21958,07 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit astoņi lati 07 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 13.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Doma - Būve".

 

 

Iepirkuma priekšmets: medicīnisko veidlapu maketīšana, izgatavošana, pavairošana un piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/24MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.06.2011.

Līgumcena: Ls 5770,20 (pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit lati 20 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 09.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Medmiks".

 

 

Iepirkuma priekšmets: siltummezgla automātiskās apkures sistīmas izveide un karstā ūdens padeves un atpakaļgaitas cauruļu nomaiņa.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/23MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 08.06.2011.

Līgumcena: Ls 7213,78 (septiņi tūkstoši divi simti trīspadsmit lati 78 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 08.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Latenergoprojekts".

 

 

Iepirkuma priekšmets: daudzreizlietojama pacientu veļa.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/21MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2011.

Līgumcena: Ls 3499,00 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 07.jūnijs.
Līguma izpildītāji:
1. daļā - SIA " Miedziņš" kopījā summa 1051,00 LVL bez PVN.
2. daļā - SIA " Prāna KO " , kopījā summa 573,00 LVL bez PVN.
3. daļā - SIA " Maggi " , kopījā summa 1875,00 LVL bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: kaulu defektu aizpildītāju iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/19MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.05.2011.

Līgumcena: Ls 14720,20 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit lati 20 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 31.maijs.
Līguma izpildītāji:
1. daļā - SIA " R.A.L " , kopījā summa 6300,00 LVL bez PVN.
2. daļā - SIA " Hemat " , kopījā summa 1639,20 LVL bez PVN.
3. daļā - SIA " Johnson&Johnson " AB Latvijas filiāle, kopījā summa 6781,00 LVL bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: tvaika sterilizatora remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/20MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.05.2011.

Līgumcena: Ls 2222.88 (divi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi lati 88 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 30.maijs.
Līguma izpildītājs: SIA "OneMed".

 

 

Iepirkuma priekšmets: slimnīcas telpu logu nomaiņa.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/18MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.05.2011.

Līgumcena: Ls 38735,55 (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci lati 55 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 24.maijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Alukon".

 

 

Iepirkuma priekšmets: elektroierīķu iegāde ķirurģisko operāciju nodaļas vajadzībām.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/12MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.05.2011.

Līgumcena: Ls 14432 (četrpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit divi lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 18.maijs.
Līguma izpildītāji:
SIA " Mediq Latvija "
2. daļa - “ kopījā summa 299,00 LVL bez PVN
4. daļa (1. - “ 2.pozīcija) - “ kopījā summa 2910,00 LVL bez PVN
5. daļa (1. - “ 2. pozīcija) - “ kopījā summa 573,00 LVL bez PVN
7. daļa - “ kopījā summa 750,00 LVL bez PVN
SIA " Arbor Medical Korporācija "
1. daļa - “ kopījā summa 7800,00 LVL bez PVN
6. daļa (1. pozīcija) - “ kopījā summa 2100,00LVL bez PVN.
Iepirkuma komisija nolīma pārtraukt iepirkuma procedūru iepirkuma priekšmeta 3. daļā kā finansiāli neizdevīgu

 

 

Iepirkuma priekšmets: telpu virsmu uzkopšanas inventāra iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/17MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.05.2011.

Līgumcena: Ls 2270,24 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit lati 24 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 16.maijs.
Līguma izpildītājs: SIA "BG".

 

 

Iepirkuma priekšmets: slimnīcas struktūrvienību telpu kosmītiskais remonts un renovācijas darbi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/15MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.05.2011.

Līgumcena: Ls 89659,26 (astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit deviņi lati 26 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 11.maijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Detleffi".

 

 

Iepirkuma priekšmets: lielā lielakaula un ciskas kaula osteosintīzes stieņu un skrūvju iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/16MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.05.2011.

Līgumcena: Ls 17483,63 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs lati 63 santīmi ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 11.maijs.
Līguma izpildītājs: OY Baltrade Ltd.

 

 

Iepirkuma priekšmets: Modulāra augšstilba distālo galu aizvietojoša eņģes tipa cementa fiksācijas ceļa locītavas endoprotēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/13MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.04.2011.

Līgumcena: Ls 3210,00 (trīs tūkstoši divi simti desmit lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 02.maijs
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"

 

 

Iepirkuma priekšmets: priekšījās fiksācijas sistīma mugurkaula kakla daļas skriemeļu traumu un deģeneratīvu saslimšanu ķirurģiskai ārstīšanai
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/11MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.04.2011.

Līgumcena: Ls 18 524,47 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit četri lati 47 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 11.aprīlis.
Līguma izpildītājs: OY Baltrade Ltd.

 

 

Iepirkuma priekšmets: liftu tehniskā apkope.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/10MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.03.2011.

Līgumcena: Ls 4368,00 (četri tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 24.marts.
Līguma izpildītājs: AS "Latvijas lifts-Å indlers".

 

 

Iepirkuma priekšmets: biocīdu un pacientu higiīnas līdzekļu iegāde
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/8MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.03.2011.

Līgumcena: Ls 7653,00 (septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit trīs lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 23.marts.
Līguma izpildītāji:

SIA "Medilink", līgumcena Ls 6810,00 bez PVN.
AS "Recipe Plus", līgumcena Ls 687,00 bez PVN.
SIA "Semetrons", līgumcena Ls Ls 156,00 bez PVN.

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: materiāli un piederumi mikroorganismu kultivīšanai, identifikācijai un antimikrobiālās jūtības noteikšanai darbam ar mikrobioloģijas laboratorijā aprobītām metodīmIepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/7MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.02.2011.

Līgumcena 24 mēnešiem: Ls 9976,80 (deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši lati 80 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 22.februāris.
Līguma izpildītāji: SIA "Invitros".

 

 

Iepirkuma priekšmets: ķirurģiskā šuvju materiāla iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/4MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.02.2011.

Līgumcena: Ls 15244,80 (piecpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit četri lati 80 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 17.februāris.
Līguma izpildītāji: SIA "Latmed Pro" līgumcena Ls 13542,20 bez PVN un SIA "B.Braun Medical" līgumcena Ls 1702,60 bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: elektriskā tvaika ģeneratora iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/5MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.02.2011.

Līgumcena: Ls 4420,00 (četri tūkstoši četri simti divdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 17.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Malli"
.

 

 

Iepirkuma priekšmets: individuāli izgatavota labā augšstilba kaula distālo galu aizvietojoša eņģes tipa ceļa locītavas protēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/6MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.02.2011.

Līgumcena: Ls 6849,00 (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 11.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"
.

 

 

Iepirkuma priekšmets: darba vides iekšījā uzraudzība VSIA "Traumatoloģijas un ortopīdijas slimnīca"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/2MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.02.2011.

Līgumcena: Ls 2340,00 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 14.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA "DDV"
.

 

 

Iepirkuma priekšmets: elektrokardiogrammu apstrādes un glabāšanas sistīma
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/3MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.01.2011.

Līgumcena: Ls 4300,00 (četri tūkstoši trīs simti) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 31.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Arbor Medical Korporācija"
.

 

 

Iepirkuma priekšmets: tualetes higiīnas preču iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/33MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.01.2011.
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa izbeigta bez rezultāta.

Līgumcena: par iepirkuma priekšmeta 2.daļu Ls 343,95 (trīs simti četrdesmit trīs lati 95 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 27.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Lysoform"
.

 

 

Iepirkuma priekšmets: Reaģenti AB(0) asins grupu noteikšanai
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/1MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 24.01.2011.
Līgumcena: Ls 7212,80 (septiņi tūkstoši divi simti divpadsmit lati 80 santīmi) bez PVN.

Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 26.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Diamedica"
.

 

2010

 

Iepirkuma priekšmets: daudzreizlietojamā veļa
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/32MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.12.2010.
Līgumcena: Ls 7245,00 (septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati) bez PVN.

Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 21.decembris.
Līguma izpildītāji: SIA "Maggi
" (Ls 3946) un SIA "Miedziņš" (Ls 3299).

 

 

Iepirkuma priekšmets: elektrisko tīklu, elektroarmatūras apkope un apgaismojuma apkalpošana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/29MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.12.2010.
Līgumcena: Ls 3705,18 (trīs tūkstoši septiņi simti pieci lati 18 santīmi) bez PVN.

Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 07.decembris.
Līguma izpildītāji: SIA "Detleffi
".

 

 

Iepirkuma priekšmets: gultas matrači un spilveni ar medicīnisko pārklāju.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/30MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2010.
Līgumcena par iepirkuma priekšmeta 1.daļu: Ls 10055,60 (desmit tūkstoši piecdesmit pieci lati) bez PVN.
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa izbeigta bez rezultāta.

Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 06.decembris.
Līguma izpildītāji: SIA "Miedziņš
".

 

 

Iepirkuma priekšmets: iekārtas brūču ārstīšanai ar kontrolītu vakuumu noma un nepieciešamo vienreizlietojamo preču iepirkums.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/31MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.11.2010.
Līgumcena: Ls 16303,00 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti trīs lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 01.decembris.
Līguma izpildītāji: SIA "AB Medical Group Riga
".

 

 

Iepirkuma priekšmets: Ražotājfirmas " Philips " jonizījošo starojumu avotu (stacionāro, ķirurģisko un pārvietojamo rentgeniekārtu) profilaktiskā, korektīvā apkope un rezerves daļas
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/28MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.11.2010.
Līgumcena: Ls 13680,00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 01.decembris.
Līguma izpildītāji: SIA "Arbor Medical Korporācija
"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Valsts SIA " Traumatoloģijas un ortopīdijas slimnīca " Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļai nepieciešamo monitoru iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/27MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.11.2010.
Līgumcena: Ls 12800,00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 22.novembris.
Līguma izpildītāji: SIA "Arbor Medical Korporācija
"

 

 

Iepirkuma priekšmets: elektriskā tvaika ģeneratora iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/26MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 08.11.2010.
Iepirkuma procedūra pārtraukta bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

 

 

Iepirkuma priekšmets: fibrobronhoskopa iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/24MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.11.2010.
Līgumcena: Ls 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 02.novembris.
Līguma izpildītāji: SIA "OneMed"

 

 

Iepirkuma priekšmets: sadzīves atkritumu maisu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/23MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.10.2010.
Līgumcena: Ls 7851,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens lats) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 27.oktobris.
Līguma izpildītāji: SIA "Prodlex"

 

 

Iepirkuma priekšmets: modulāra augšstilba distālo galu aizvietojoša eņģes tipa cementa fiksācijas ceļa locītavas endoprotēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/25MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.10.2010.
Līgumcena: Ls 3210,00 (trīs tūkstoši divi simti desmit lati 10 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 26.oktobris.
Līguma izpildītāji: SIA "Ortoserviss"

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: par elektrības ievada un ārījo tīklu rekonstrukciju posmā no 34. līdz 2. korpusam (Traumpunkts - “ uzņemšanas nodaļa) un automātiskās rezerves ieslēgšanas iekārtas uzstādīšanu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/18MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.10.2010.
Līgumcena: Ls 5692,64 (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit divi lati 64 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 26.oktobris.
Līguma izpildītāji: SIA "Meriden"

 

 

Iepirkuma priekšmets: telpu virsmu uzkopšanas inventāra iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/19MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.10.2010.
Līgumcena: Ls 1636,80 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit seši lati 80 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 12.oktobris.
Līguma izpildītāji: SIA "BG"

 

 

Iepirkuma priekšmets:profesionālās veļas mazgājamās mašīnas iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/21MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.10.2010.
Līgumcena: Ls 3850,00 (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 08.oktobris.
Līguma izpildītāji: SIA "VMK SISTč’MAS"

 

 

Iepirkuma priekšmets:eņģes tipa kreisās ceļa locītavas protēze
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/20MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.10.2010.
Līgumcena: Ls 2165,00 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit pieci) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 08.oktobris.
Līguma izpildītāji: SIA "Ortoserviss"

 

 

Iepirkuma priekšmets: elektrisko tīklu, elektroarmatūras apkope un apgaismojuma apkalpošana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/22MP
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.10.2010.
Statuss: Pārtraukts

 

 

Iepirkuma priekšmets:teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/15MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.09.2010.
Līgumcena: Ls 8225,88 (astoņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci lati 88 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 11.oktobris.
Līguma izpildītāji: SIA "Impel Serviks"

 

 

Iepirkuma priekšmets: tvaika sterilizatora SAUTER 6-6-9 VS2 ELD remonts
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/17MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.09.2010.
Līgumcena: Ls 1999,45 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi lati 45 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 04.oktobris.
Līguma izpildītāji: SIA "OneMed"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Panasonic KX-TD kabeļu tīklu un sarunu uzskaites pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/16MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.09.2010.
Līgumcena: Ls 4920,00 (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 23.septembris
Līguma izpildītāji: SIA "TSF Kompānija"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Par lifta remontdarbiem VSIA "Traumatoloģijas un ortopīdijas slimnīca" 12.korpusā".
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/14MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.09.2010.
Līgumcena: Ls 9025,00 (deviņi tūkstoši divdesmit pieci lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 14.septembris
Līguma izpildītāji: AS "Latvijas lifts-Å indlers"

 

 

Iepirkuma priekšmets: gaisa kondicionīšanas iekārtu un vīdināšanas iekārtas tehniskā apkope.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/13MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.08.2010.
Līgumcena: Ls 4080,00 (četri tūkstoši astoņdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 01.septembris
Līguma izpildītāji: SIA "Friteks LV"

 

 

Iepirkuma priekšmets: Medicīnisko veidlapu maketīšana, izgatavošana, pavairošana un piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/12MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 18.08.2010.
Līgumcena: Ls 3852,95 (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi lati 95 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 20.augusts.
Līguma izpildītāji: SIA "Medmiks"

 

 

Iepirkuma priekšmets: par vienreizlietojamo vertebroplastijas komplektu iegādi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/11MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.07.2010.
Līgumcena: Ls 19835,42 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci lati 42 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 12.jūlijs.
Līguma izpildītāji: Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle, līguma summa Ls 9995,00 bez PVN un OY Baltrade Ltd, līguma summa Ls 9840,42 bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: remonta darbi ķirurģisko operāciju nodaļā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/10MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.06.2010.
Līgumcena: Ls 1966,01 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši lati 01 santīms) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 03.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Meriden"

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: modulāra augšstilba distālo galu aizvietojoša eņģes tipa cementa fiksācijas ceļa locītavas endoprotēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/7MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.05.2010.
Līgumcena: Ls 3210,00 (trīs tūkstoši divi simti desmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 06.maijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: gūžas locītavas aizvietojoša endoprotēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/9MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.05.2010.
Iepirkuma procedūra pārtraukta bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

 

 

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: Ražotājfirmas "Synthes" pneimatisko spīka instrumentu rezerves detaļu iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/8MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 05.05.2010.
Iepirkuma procedūra pārtraukta bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: papīra dvieļu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/6MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.05.2010.
Līguma izpildītāji:
1.iepirkuma priekšmeta daļa - SIA " Prodlex " līguma summa 1320,00 Ls bez PVN,
2.iepirkuma priekšmeta daļa - SIA " Officeday Latvia " līguma summu 103,20 Ls bez PVN,
3.iepirkuma priekšmeta daļa - SIA " NMS Rīga " līguma summa 6400,00 Ls bez PVN.

 

 

Iepirkuma priekšmets: lielā lielakaula un ciskas kaula osteosintīzes stieņi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/5MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.04.2010.
Līgumcena: Ls 19 269,62,00 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi lati 62 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 19.aprīlis.
Līguma izpildītājs: OY Baltrade Ltd

 

 

Iepirkuma priekšmets: portatīvu pārnīsājamu kombinītu elektroterapijas iekārtu iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/3MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.03.2010.
Līgumcena: Ls 2860,00 (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 29.marts.
Līguma izpildītājs: SIA "Digiteks"
Līgumcena: Ls 1664,00 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit četri lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 29.marts.
Līguma izpildītājs: SIA "NMS Elpa"

 

 

Iepirkuma priekšmets: modulāra enģes tipa labās ceļa locītvas endoprotēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/4MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.03.2010.
Līgumcena: Ls 3210,00 (trīs tūkstoši divi simti desmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 22.marts.
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"

 

 

Iepirkuma priekšmets: portatīvās videolaringoskopijas iekārtas iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/2MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.02.2010.
Līgumcena: Ls 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 17.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA "International Quality Pharma"

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: individuāli izgatavota augšstilba kaula distālo galu aizvietojoša eņģes tipa ceļa locītavs protēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2010/1MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.01.2010.
Līgumcena: Ls 3998,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2010.gada 29.janvāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"

 

Paziņojumi par līgumiem iepirkumu procedūrās līdz Ls 10 000 bez PVN:
 

Iepirkuma priekšmets: spīka instrumentu komplekts ar lādītāju ortopīdiskajām operācijām.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP01.
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.02.2009.
Līgumcena: Ls 7383,53 (septiņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs lati 53 san.) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 02.marts.
Līguma izpildītājs: SIA "AB Technology Latvia"

Iepirkuma priekšmets: ietves izbūve un asfaltbetona remonts ar seguma izbūvi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP02.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.04.2009.
Līgumcena: Ls 6139,13 (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi lati 13 san.) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 28.aprīlis.
Līguma izpildītājs: SIA "Gludi LM"

Iepirkuma priekšmets: siltumtrases un karstā ūdens trases rekonstrukcijas darbi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP03.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.05.2009.
Līgumcena: Ls 6115,80 (seši tūkstoši viens simts piecpadsmit lati 80 san.) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 11.maijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Bek-Konsult".

Iepirkuma priekšmets: interneta pieslēguma nodrošināšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP04.
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.05.2009.
Līgumcena: Ls 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 15.maijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Latnet serviss"

Iepirkuma priekšmets: remonta darbi 1.korpusa - 3.nodaļā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP05.
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.06.2009.
Līgumcena: Ls 4580,00 (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 15.jūnijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Meriden".

Iepirkuma priekšmets: instrumentārijs lielo stobra kaulu transplantāta iegūšanai.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP06.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.06.2009.
Līgumcena: Ls 7708,73 (septiņi tūkstoši septiņi simti astoņi lati 73 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 18.jūnijs.
Līguma izpildītājs: Oy Baltrade Ltd.

Iepirkuma priekšmets: distālā rādija osteosintīzes plākšņu un skrūvju sistīmas iegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP07.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.06.2009.
Līgumcena: Ls 8660,69 (astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit lati 69 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 02.jūlijs.
Līguma izpildītājs: Oy Baltrade Ltd.

 

Iepirkuma priekšmets: auditoru pakalpojumi.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP08.
Lēmuma pieņemšanas datums: 08.07.2009.
Līgumcena: Ls 3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti)
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 13.jūlijs.
Līguma izpildītājs: SIA "Revīzija un vadības konsultācijas".

 

 

Iepirkuma priekšmets: individuāli izgatavota lielā liela kaula proksimālo galu aizvietojoša eņģes tipa ceļa locītavas protēze.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP09.
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.09.2009.
Līgumcena: Ls 3998,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi lati) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 30.septembris.
Līguma izpildītājs: SIA "Ortoserviss"

 

 

Iepirkuma priekšmets: elektrisko tīklu, elektroarmatūras apkope un apgaismojuma apkalpošana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2009/IP10.
Lēmuma pieņemšanas datums: 08.10.2009.
Līgumcena: Ls 2003,20 (divi tūkstoši trīs lati 20 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2009.gada 12.oktobris.
Līguma izpildītājs: SIA "Meriden".

 << atpakaļ

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: Horizon pašizmaksas aprīķina moduļa piegāde un ieviešana esošajā resursu vadības sistīmā Horizon.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/14MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.04.2011.

Līgumcena: Ls 11935,00 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 29.aprīlis.
Līguma izpildītājs: SIA "FMS"

 

 

 

Iepirkuma priekšmets: 1. korpusa garderobes remonts.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/33MP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.12.2013.
Līgumcena: Ls 6751.18 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 12.12.2013.
Līguma izpildītājs: SIA " Detleffi" "

Lēmums
Līgums

 

Doties soli atpakaļ