Iepirkumi

2023

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.panta septīto daļu.

Iepirkuma priekšmets: MUTARS individuālam pacientam izgatavota implanta ar specifiskajiem operācijas instrumentiem piegāde.

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2023/2SP.

Sarunu procedūras dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/277/
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2023.
Līgumcena: EUR 16400,00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 01.03.2023.
Līguma izpildītājs: UAB "Baltic Medica"

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.panta septīto daļu.

Iepirkuma priekšmets: Autologo kaulu iegūšanas irigācijas/aspirācijas sistēmas piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2023/1SP.

Sarunu procedūras dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/277/
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.02.2023.
Līgumcena: EUR 20000,00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 13.02.2023.
Līguma izpildītājs: Syntrade Oy

2022

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.panta septīto daļu.

Iepirkuma priekšmets: Ražotāju specifisko instrumentu remonta pakalpojuma sniegšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2022/3SP.

Sarunu procedūras dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/277/
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.12.2022.
Līgumcena: EUR 80000,00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 11.01.2023.
Līguma izpildītājs: SIA "B.Braun Medical", Syntrade Oy, SIA "Scanmed"

Līgums 1, Līgums 2, Līgums 3, vienošanās 1

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.panta septīto daļu.

Iepirkuma priekšmets: Siltumenerģijas piegāde uzkarsētā ūdens veidā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2022/2SP.

Sarunu procedūras dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/277/
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.04.2022.
Līgumcena: EUR 1042642,00 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 19.04.2022.
Līguma izpildītājs: AS "Rīgas Siltums"

2021

Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu.

Iepirkuma priekšmets: Covid-19 medicīnisko iekārtu un aprīkojuma piegāde slimnīcas esošās kapacitātes celšanai.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2021/2SP.
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.11.2021.

Sarunu procedūras dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/277/

Līgumu noslēgšanas datums, līgumslēdzēji, līgumcena:

30.11.2021. SIA "Arbor Medical Korporācija", 1., 2.daļā, summa 23140,00 EUR bez PVN

29.11.2021. SIA "Medeksperts", 3.daļā, summa 4185,00 EUR bez PVN

30.11.2021. SIA "NMS Elpa", 4., 6.daļā, summa 7890,00 EUR bez PVN

25.11.2021. SIA "KJ Serviss", 7.daļā, summa 830,00 EUR bez PVN

30.11.2021. Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle, 8.daļā, summa 6762,00 EUR bez PVN

25.11.2021. SIA "B.Braun Medical", 9., 10.daļā, summa 27360,00 EUR bez PVN

23.11.2021. SIA "Amrid", 11.daļā, summa 17311,60 EUR bez PVN

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.panta septīto daļu.

Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2021/1SP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.09.2021.
Līgumcena: EUR 78942,90 bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 24.09.2021.
Līguma izpildītājs: SIA „Enefit”

2012

 

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.

Iepirkuma priekšmets: spirāles kompjūtertomogrāfa Somation Emotion rentgena spuldzes DURA 352-MV piegāde un uzstādīšana.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/1SP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 31.07.2012.
Līgumcena: Ls 23 400,00 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2012.gada 31.jūlijs.
Līguma izpildītājs: „Siemens Osakeyhtio” Latvijas filiāle

 

2011

 

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma līkuma 63.panta otrās daļas 2.punktu.
Iepirkuma priekšmets: par spirāles kompjūtertomogrāfa „Somation Emotion” rentgenspuldzes DURA 352-MV nomaiņu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/2SP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.08.2011.
Līgumcena: Ls 22300,00 (divdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 11.augusts.
Līguma izpildītājs: „Siemens Osakeyhtio” Latvijas filiāle

 

 

Sarunu procedūras rezultāts saskaņā ar Publisko iepirkuma līkuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu.
Iepirkuma priekšmets: Asiņu reinfūzijas aparāta (Cell Saver) autoLog (Medtronic) vienreizējie komplekti.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2011/1SP.
Lēmuma pieņemšanas datums: 18.02.2011.
Līgumcena:  24 (divdesmit četriem) mēnešiem Ls 94 500 (deviņdesmit četri tūkstoši pieci simti lati ) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums: 2011.gada 23.februāris.
Līguma izpildītājs: SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija".

 

Doties soli atpakaļ