Struktūrvienības

Endoprotezēšanas rindu vadība


Lai Slimnīcā veiktu Lielo locītavu endoprotezēšanas operāciju, pacientiem pastāv sekojošas operācijas pieejamības iespējas:

 

Valsts apmaksāta plānveida endoprotezēšanas rinda:

Pacients valsts apmaksātā plānveida endoprotezēšanas gaidīšanas rindā tiek uzņemts automātiski pēc ārsta traumataloga ortopēda slēdziena, kas apliecina to, ka pacientam operācija būs nepieciešama tuvākā nākotnē. Par rindā uzņemšanu pacients tiek informēts personīgi, saņemot Slimnīcas nosūtītu vēstuli.

 

Šobrīd gaidīšanas rindā uz plānveida ceļa locītavas endoprotezēšanas operāciju reģistrēti vairāk kā 6400 pacientu, uz gūžas locītavas endoprotezēšanu vairāk kā 4000 pacientu. Operācijas gaidīšanas laiks atkarīgs no valsts piešķirtā finansējuma apjoma endoprotezēšanas operācijām turpmākiem gadiem, tāpēc precīzi nav prognozējams.

 

Veicot endoprotezēšanas operāciju valsts apmaksātās plānveida endoprotezēšanas rindas ietvaros, pacientam būs jāmaksā 2013.17.12. MK noteikumos Nr.1529 noteiktā pacienta iemaksa 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājums par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas).

 

Par gaidāmās operācijas rindas pienākšanu pacientam tiks paziņots rakstiski.

 

Valsts apmaksāta endoprotezēšanas gaidīšanas rinda steidzamības kārtā:

Pacients valsts apmaksātā endoprotezēšanas gaidīšanas rindā steidzamības kārtā tiek uzņemts pēc konsīlija pozitīva slēdziena, kas apstiprina, ka pacienta medicīniskās indikācijas atbilst 2013.17.12. MK noteikumu Nr.1529 18.pielikumā noteiktajām medicīniskajām indikācijām. Par rindā uzņemšanas pamatdokumentu ir uzskatāms pacientam izsniegtais konsīlija slēdziens. 

 

Sastāvot šajā gaidīšanas rindā, valsts apmaksātu endoprotezēšanas operāciju iespējams saņemt viena gada laikā. Vadoties no valsts piešķirtā finansējuma apjoma,  operācijas gaidīšanas laiks var tikt  pagarināts.

 

Veicot endoprotezēšanas operāciju valsts apmaksātās endoprotezēšanas rindas steidzamības kārtā ietvaros, pacientam būs jāmaksā 2013.17.12. MK noteikumos Nr.1529 noteiktā pacienta iemaksa 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājums par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas).

 

Par gaidāmās operācijas rindas pienākšanu pacientam tiks paziņots rakstiski.

 

Endoprotezēšanas gaidīšanas rinda ar 50% apmaksu:

Endoprotezēšanas operāciju ar 50 % apmaksu var veikt pacienti, kuri Slimnīcas endoprotezēšanas rindu vadības koordinatorei ir iesnieguši iesniegumu par vēlmi veikt operāciju, apmaksājot pusi no valsts noteiktajiem endoprotezēšanas operācijas izdevumiem. Izvēloties šādu apmaksas veidu, nepieciešamo operāciju varēs veikt aptuveni pusgada laikā. Lai veiktu endoprotezēšanas operāciju ar 50% apmaksu, pacientam, papildus 2013.17.12. MK noteikumos Nr.1529 noteiktajai pacienta iemaksai 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājumam par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas), būs jārēķinās ar vēl sekojošām izmaksām:

  • ceļa locītavas endoprotezēšana – 1 734.57EUR
  • gūžas locītavas endoprotezēšana – 973.83EUR
  • pleca locītavas endoprotezēšana – 1 804.39EUR

 

Rēķins par 50% maksājumu pacientam tiks izrakstīts iepriekš un pirms iestāšanās stacionārā ir jāveic tā apmaksa. Savukārt, par pārējiem maksājumiem (pacienta iemaksa un līdzmaksājums par operāciju) tiks izrakstīts izrakstoties no stacionāra.

 

Ārpus kārtas endoprotezēšanas operāciju var veikt nekavējoties, ja pacients visus ar operāciju saistītos izdevumus sedz pats.

 

Lai saņemtu jebkādu informāciju, kas saistīta ar endoprotezēšanas pakalpojuma saņemšanu mūsu Slimnīcā,

lūdzam zvanīt pa tālruni 67 399 225 endoprotezēšanas rindu vadības koordinatorei Dacei Jaunromānei.

 

Endoprotezēšanas rindu vadības koordinatore pieejama: Duntes ielā 22, Administrācijas ēkas 1. stāvā

 

Doties soli atpakaļ