Pacientiem
 • Slimnīca sevi identificē ar kvalitātes zīmi “vadošais traumatoloģijas un ortopēdijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kas nodrošina kvalitatīvu medicīnisko palīdzību pacientiem un atbalstu nozares speciālistiem”. Taču mūsu mērķi ir daudz tālāki, jo mēs vēlamies kļūt par Eiropas nozīmes traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, kurā ārstniecības, izglītības un pētniecības virzienu sintēze nodrošina modernu medicīniskās palīdzības pasākumu kopumu pacientiem ar balsta-kustību sistēmas bojājumiem. Ceļā uz izvirzīto mērķu sasniegšanu Slimnīcā ir izstrādāta stratēģija, novērtēti riski, ieinteresētās puses un noteiktas prioritātes.

   

  Veselības aprūpes kvalitāte un pacientu drošība ir viens no centrālajiem aspektiem veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā. Šo procesu realizācijā Slimnīca vadās pēc starptautisko kvalitātes standartu normām un Pasaules Veselības Organizācijas rekomendācijām.

   

  Slimnīca ir pirmā Latvijā, kuras kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001. Mums ir noteikti iekšējie kvalitātes un drošības standarti, pēc kuriem mēs vadāmies darbības pilnveidošanā, kvalitātes un drošības prasību nodrošināšanā.

   

  Pacientu drošībā Slimnīcas centrālais objekts ir cilvēks – gan pacienta gan darbinieka aspektā. Jo mūsdienu medicīna ir komplicēta un sarežģīta, un tajā diemžēl ir vieta nevēlamiem gadījumiem, kuru cēloņi neizriet no tā, ka ārsts vai māsa būtu neatbilstošs profesionālis, neuzmanīgs, paviršs, nolaidīgs darbinieks, taču nevēlami gadījumi notiek dažādu faktoru sakritības rezultātā. Kļūdas veselības aprūpē bieži rodas nepietiekami attīstītu sistēmu dēļ, un tām bieži vien ir kopīgi cēloņi, ko iespējams vispārināt un izlabot. Pacientu drošības jomā vissvarīgākās ir zināšanas, kā novērst kaitējumu pacientiem ārstēšanas un aprūpes laikā.

   

  Ziņošanai ir būtiska nozīme pacientu drošības problēmu atklāšanā. Ar pacientu drošību saistītās ziņošanas sistēmas galvenais uzdevums ir uzlabot pacientu drošību, gūstot zināšanas par veselības aprūpes sistēmas trūkumiem, un praksi, kā izmantot datu analīzes un izpētes rezultātus, lai tieši uzlabotu veselības aprūpi un palīdzētu veselības aprūpes speciālistiem strādāt drošāk.

   

  Mēs mērķtiecīgi radam tādu vidi, kurā darbinieks un pacients var ērti un viegli ziņot par nevēlamu notikumu, tāpēc arī Slimnīcā, līdzīgi kā daudzās citās attīstītās pasaules valstīs, ir izveidota nesodošas Ziņošanas – mācīšanās sistēma. No 2017. gada 1. septembra ikvienam darbiniekam un pacientam ir iespēja ziņot par veselības aprūpes riskiem un kļūdām.

   

  DEFINĪCIJA (Pasaules veselības Organizācija jeb PVO): pacientu drošības gadījums jeb incidents ir gadījums, kura rezultātā radies vai varēja rasties netīšs (nejaušs, bez iepriekšēja nodoma, t.sk. kļūdas vai neizdošanās dēļ) kaitējums pacientam, veicot darba pienākumus un neveiktas darbības rezultātā, un nevis pacienta medicīniskā stāvokļa dēļ.

   

  Aicinām iesniegt pacientu vai darbinieku ziņojumu t.sk. anonīmu, par nevēlamu notikumu:

  • elektroniski – sistēmā: http://pieteikumi.tos.lv/; e-pasts: tos@tos.lv vai dita.raiska@tos.lv;
  • pa pastu – adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005; ziņojumu iesniedzot Administratīvā birojā; ziņojumu ievietojot ziņojumu pastkastē Traumpunkts-uzņemšanas nodaļā.