Sociālais darbinieks (darbam ar klientiem ārstniecības iestādē)