Aktuāli

Trauksmes celšana

Informējam, ka  2019. gada 1. maijā stājās spēkā LR Trauksmes celšanas likums, tādējādi Slimnīcā ir izstrādāta un ieviesta  trauksmes celšanas kārtība.

 

Kas ir trauksmes celšana?

Tā ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu Slimnīcas darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust viedokli.

 

Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus, dibinot tiesiskās attiecības, saņemot vai sniedzot pakalpojumu un tml., kas saistīts ar Slimnīcas darbību.

 

Kā ziņot par trauksmes gadījumu?

 

Trauksmes celšanas kārtība Slimnīcā - skat. šeit!

Aizpildītu Trauksmes ziņojumu (skat. šeit):

 • iesniedz personīgi – kvalitātes vadības sistēmu vadītājai
 • elektroniski uz e-pasta adresi trauksme@tos.lv
 • nosūtot pa pastu – Duntes 22, Rīga, LV-1005 (uz aploksnes izdarot atzīmi – Trauksmes ziņojums!).

 

Ievēro:

 • trauksmes cēlējs nedrīkst būt anonīma persona
 • trauksmes cēlējs apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa
 • trauksmes cēlējam tiek nodrošināta pilnīga identitātes aizsardzība
 • trauksmes cēlējam tiek nodrošināta saziņa par trauksmes gadījuma risināšanas gaitu.

 

Alternatīvas ziņošanas vietu iespējas:

 • Trauksmes cēlēju kontaktpunkts – Valsts kancelejā;
 • Veselības ministrija;
 • Veselības inspekcija;
 • Zāļu valsts aģentūra;
 • Slimību profilakses un kontroles centrs;
 • Valsts darba inspekcija;
 • Vides dienests;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • Datu valsts inspekcija;
 • Pārtikas un veterinārais dienests;
 • Arodbiedrības, asociācijas, nodibinājumi;
 • Būvvalde;
 • Un citas saistošas institūcijas, iestādes.

 

Dažādu jautājumu skaidrojums, kas saistīts ar trauksmes celšanu, t.sk. par konsultācijām pirms trauksmes celšanas, trauksmes cēlēja aizsardzību un tml., pieejams interneta vietnē https://www.trauksmescelejs.lv/kur-celt-trauksmi.

 

 

Doties soli atpakaļ