Aktuāli

Izmaiņas endoprotezēšanas operāciju apmaksas sistēmā

Slimnīcā ir nodrošinātas šādas operācijas pieejamības iespējas:

 

Valsts apmaksāta plānveida endoprotezēšanas rinda:

Pacients valsts apmaksātā plānveida endoprotezēšanas gaidīšanas rindā tiek uzņemts automātiski pēc ārsta traumatologa ortopēda slēdziena, kas apliecina to, ka pacientam operācija būs nepieciešama tuvākā laikā. Par rindā uzņemšanu pacients tiek informēts personīgi, saņemot Slimnīcas nosūtītu vēstuli.

 

Pašlaik gaidīšanas rindā uz plānveida ceļa locītavas endoprotezēšanas operāciju reģistrēti vairāk kā 4800 pacientu, uz gūžas locītavas endoprotezēšanu vairāk kā 2000 pacientu. Veicot endoprotezēšanas operāciju valsts apmaksātās plānveida endoprotezēšanas rindas ietvaros, pacientam būs jāmaksā 28.08.2018. MK noteikumos Nr.555 noteiktais pacienta līdzmaksājums 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājums par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas).

 

Par gaidāmās operācijas rindas pienākšanu pacientam tiks paziņots rakstiski.

 

Valsts apmaksāta endoprotezēšanas gaidīšanas rinda steidzamības kārtā:

Pacients valsts apmaksātā endoprotezēšanas gaidīšanas rindā steidzamības kārtā tiek uzņemts pēc konsīlija pozitīva slēdziena, kas apstiprina, ka pacienta medicīniskās indikācijas atbilst līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktajiem kritērijiem. Par rindā uzņemšanas pamatdokumentu ir uzskatāms pacientam izsniegtais konsīlija slēdziens. 

 

Esot šajā gaidīšanas rindā, valsts apmaksātu endoprotezēšanas operāciju iespējams saņemt aptuveni sešu mēnešu laikā. Vadoties no valsts piešķirtā finansējuma apjoma,  operācijas gaidīšanas laiks var tikt  pagarināts.

 

Veicot endoprotezēšanas operāciju valsts apmaksātās endoprotezēšanas rindas steidzamības kārtā ietvaros, pacientam būs jāmaksā 28.08.2018. MK noteikumos Nr.555 noteiktais pacienta līdzmaksājums 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājums par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas).

 

Par gaidāmās operācijas rindas pienākšanu pacientam tiks paziņots rakstiski.

Lai saņemtu jebkādu informāciju, kas saistīta ar endoprotezēšanas pakalpojuma saņemšanu mūsu Slimnīcā,

lūdzam zvanīt pa tālruni 67 399 225 endoprotezēšanas rindu vadības koordinatorei Dacei Jaunromānei.

 

Endoprotezēšanas rindu vadības koordinatore pieejama: Duntes ielā 22, Administrācijas ēkas 1. stāvā.

 

Doties soli atpakaļ