Aktuāli

Endoprotezēšanas reģistrs

Kopš 2012. gada februāra mūsu slimnīcā visi endoprotezēšanas un endoprotēžu revīzijas gadījumi tiek reģistrēti elektroniskajā endoprotezēšanas reģistrā. Darbs pie endoprotezēšanas e-reģistra tika uzsākts 2010. gadā ar mērķi ideju realizēt visā valstī.

 

 

Ko sniegtu Latvijas endoprotezēšanas reģistrs sabiedrībai, t.i. pacientiem un ārstniecības personām? Zviedru endoprotezēšanas reģistra pieredze liecina, ka:

 • revīzijas (atkārtoto operāciju) biežumu var būtiski samazināt, regulāri analizējot rezultātus un iegūtos secinājumus pielietojot ārstniecības procesa uzlabošanā. Zviedrijā, ieviešot reģistru, gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanas biežums samazinājās par 50%
 • reģistrs ir ekonomiski izdevīgs, jo netiek pārtērēti līdzekļi komplikāciju ārstēšanai, uz samazinātā gūžas locītavas revīzijas endoprotezēšanas biežuma rēķina. Tas tiešā veidā ekonomē slimnīcu budžetu.

 

Endoprotezēšanas reģistru datu kvalitāte ir augstāka par klīnisko pētījumu datu kvalitāti, jo pētījumu uzdevums ir parādīt statistiski ticamās atšķirības revīziju biežumā starp konkrētiem implantiem, savukārt endoprotezēšanas reģistra mērķis ir parādīt revīzijas biežumu katram izmantotajam implantam.

 

Priekšrocības:

 • sniedz kvalitatīvus secinājumus par produktu (implantu, cementa) kvalitāti un ķirurģiskām tehnikām, turklāt agrīnāk par cita veida avotu datiem;
 • iespējams agrīni norādīt uz konkrēta implanta problēmu
 • ja rodas nepieciešamība atsaukt konkrētu implantu, tad reģistrā var iegūt informāciju par pacientiem, kuriem implantēts konkrētais implants
 • iespēja analizēt un salīdzināt klīniskos rezultātus starp klīnikām un ķirurgiem
 • reģistrs palīdz uzlabot pacientu drošību.

 

Mīnusi:

 • nepieciešams ilgs laika periods, lai uzkrātu datus
 • nepārtraukti izdevumi endoprotezēšanas reģistra apkalpošanai, uzlabošanai, datu analīzei.

 

Prasības endoprotezēšanas reģistram:

 • obligāti jāizmanto visos endoprotezēšanas centros
 • jāreģistrē visi endoprotēžu ielikšanas un izņemšanas gadījumi
 • nepieciešams apmācīts personāls ar zināšanām specialitātē un zināšanām par endoprotezēšanas reģistriem
 • jāveic ikmēneša datu analīze, agrīni konstatējot kļūdas un nepilnības medicīnas aprūpē vai endoprotezēšanas reģistra darbā
 • ikgadēja datu analīze ar secinājumiem.

 

Pēdējos 5 gados mūsu slimnīca ir veikusi milzīgu ieguldījumu valsts endoprotezēšanas reģistra attīstībā, tomēr nepietiekamā finansējuma dēļ tā arī nav bijusi iespēja to ieviest arī citās Latvijas slimnīcās.

 

Pirmo mēģinājumu sistēmiski apkopot valsts endoprotezēšanas datus par 2015. gadu, sadarbībā ar Latvijas gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšanas asociāciju, veicis mūsu slimnīcas Endoprotezēšanas reģistra vadītājs, ārsts traumatologs, ortopēds - Sergejs Zadorožnijs.

 

 

Primārās EP

Revīzijas EP

Visas EP

Slimnīca

Gūžas

Ceļa

Kopā

Gūžas

Ceļa

Kopā

Gūžas

Ceļa

Kopā

TOS

1081

710

1791

160

55

215

1241

765

2006

Rīgas 2.slimnīca

535

311

846

27

16

43

562

327

889

Liepāja

227

188

415

7

4

11

234

192

426

Madona

260

81

341

4

1

5

264

82

346

Valmiera

145

80

225

4

1

5

149

81

230

RAKUS

122

67

189

2

2

4

124

69

193

Jelgava

115

20

135

0

0

0

115

20

135

Daugavpils

83

26

109

0

1

1

83

27

110

Ventspils

64

18

82

0

0

0

64

18

82

Rēzekne

43

0

43

0

0

0

43

0

43

LJMC

17

18

35

0

0

0

17

18

35

Kopā:

2692

1519

4211

204

80

284

2896

1599

4495

 

Doties soli atpakaļ