Aktuāli

Centralizētas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas jaunās ēkas atklāšana

2014.gada 28.novembrī Valsts SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” notika svinīgs Centralizētas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas jaunās ēkas atklāšanas pasākums. Jaunā ēka ir tapusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros, piesaistot ERAF līdzfinansējumu. Būvniecības kopējās izmaksas sastāda  2 237 068 EUR, no kuriem -  1 883 835 EUR ERAF līdzekļi, valsts finansējums 129 526 EUR un  223 707 EUR privātais finansējums, ko nodrošina VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”. Papildus projektam attiecināmajām izmaksām telpu un darba vietu iekārtošanai  slimnīca no saviem līdzekļiem ir ieguldījusi vēl 100 000 EUR.  

 

Projekta ietvaros ir uzcelta jauna Centralizētas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas ēka, iepirktas tehnoloģiskās iekārtas medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanai,  veikti renovācijas darbi esošajās operāciju zālēs, izbūvējot tehniskajām prasībām atbilstošu ventilācijas sistēmu. Papildus projekta ietvaros ir veikta Mugurkaula un locītavu ķirurģijas centra 3.stāva renovācija, nodrošinot mūsdienīgus apstākļus pacientiem pēc locītavu endoprotezēšanas operācijām.

 

Projekta īstenošanas rezultātā, visa sterilizācijas nodaļa ir pārvietota uz jaunajām telpām, tādējādi optimizējot visas slimnīcas darba organizāciju kopumā. Vēlamies uzsvērt, ka ēkas atklāšana ir vēl viens būtisks solis mūsu attīstības virzienā, taču ne tikai slimnīcas, tas ir ieguldījums arī visas Latvijas sabiedrības veselības aprūpē.

 

Slimnīcas pamatdarbības  mērķis ir veseli cilvēki, un šī attīstības projekta daļa tika īstenota, lai ievērojami uzlabotu tiem sniegto medicīnas pakalpojuma nodrošinājumu un apkalpošanas kvalitāti.

Doties soli atpakaļ