Aktuāli

Turpinās ERAF finansētā projekta īstenošana

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” turpina īstenot ERAF finansēto projektu Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"”.

 

Projekts paredz jaunas Sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas izveidi, kā arī renovācijas darbus esošajās operāciju zālēs, kas ietvers higiēnas un tehniskajām prasībām atbilstošu ventilācijas sistēmu izbūvi.

 

Darbus objektā veic celtniecības kompānija PS "JPG 2B". 2014.gada pirmajā ceturksnī turpinājās būvniecības darbi - tika iebetonēti pamati, kolonnas, kāpnes un pārsegumi, pabeigti sienu mūrēšanas darbi. Ir veikti ēkas cokola siltināšanas darbi. Pašlaik notiek logu montāža, siltummezgla rekonstrukcija, komunikāciju ierīkošana un starpsienu būvniecība un turpmāko darbu plānošana un saskaņošana ar Pasūtītāju. Darbus plānots pabeigt šī gada otrajā ceturksnī.

 

Paralēli Sterilizācijas nodaļas rekonstrukcijai, šī gada pirmajā ceturksnī tika veikti ventilācijas sistēmas ierīkošanas darbi slimnīcas 1.korpusa 5. operāciju blokā. Saskaņā ar būvniecības grafiku, darbi tika uzsākti 2013.gada 9.decembrī un turpinājās 2 mēnešus - līdz 2014.gada 14.februārim, tādējādi ir uzstādītas ventilācijas iekārtas un kondicionieri, nomainīta griestu apdare, ierīkota automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, ir daļēji atjaunota sienu flīžu apdare.  Slimnīcas 5. operāciju blokā ir  izveidota moderna ventilācijas sistēma, kas ievērojami uzlabo darba apstākļus Slimnīcas personālam un veselības aprūpes kvalitāti pacientiem. Projekta īstenošanas termiņš ir 2014.gada jūlijs.

Doties soli atpakaļ