Aktuāli

Īsteno ERAF finansēto projektu

 

VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” īsteno ERAF finansēto projektu Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/013 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca””.

Projekts paredz jaunas sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas izveidi, kā arī renovācijas darbus esošās operāciju zālēs, kas ietvers higiēnas un tehniskajām prasībām atbilstošu ventilācijas sistēmu izbūvi (tehnisko projektu izstrādāja SIA „REM PRO”).

Darbus objektā veic atklātā konkursa „Centrālās sterilizācijas nodaļas rekonstrukcija, ventilācijas izbūve operāciju zālēs, iebūvējamo tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana, informācijas stenda un plākšņu piegāde” ( Nr. VSIA TOS 2013/1K-ERAF) uzvarētājs celtniecības kompānija PS "JPG 2B".

2013.gada 17.oktobrī tika saņemta būvatļauja. Ir veikta būvlaukuma ierīkošana, novietotas informatīvas norādes un būvtāfele, uzbūvēts gājēju tunelis. Līdz gada beigām tika pilnībā pabeigti vecās 1.korpusa piebūves demontāžas darbi. Pašlaik tiek veikti jaunās sterilizācijas nodaļas pamata plātnes betonēšanas darbi, notiek kolonnu betonēšana, drīzumā tiks uzsākta veidņu uzstādīšana.

Paralēli notiek ventilācijas sistēmas ierīkošanas darbi slimnīcas 5. operāciju blokā. Saskaņā ar grafiku darbi tika uzsākti 2013.gada 9.decembrī un ilgs 2 mēnešus. Būvnieks ir veicis ventilācijas iekārtu pasūtījumu. Pašlaik notiek gaisa vadu ierīkošanas darbi.

Locītavu ķirurģijas nodaļas 3. stāva renovācijas darbi tika pabeigti saskaņā ar līgumu Nr. 01-29.3/293 2013.gada 24.oktobrī. Nodaļa veiksmīgi atsāka savu ikdienas darbu.

2013.gada 10.decembrī tika izsludināts iepirkums  „Medicīniskā aprīkojuma piegāde centrālai sterilizācijas nodaļai” ( Nr. VSIA TOS 2013/5MP-ERAF).

Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai tika iesniegti projekta grozījumi, kas paredz projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2014. gada jūlijam.

Doties soli atpakaļ