Aktuāli

Jauna valdes priekšsēdētāja – Anita Vaivode.

2013.gada 14.jūnijā, Veselības ministrijā tika sasaukta VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā par slimnīcas valdes priekšsēdētāju ar 2013.gada 15.jūniju uz atlikušo valdes pilnvaru termiņu (līdz 2015.gada 1.maijam) iecēla līdzšinējo valdes locekli finanšu darbības jautājumos Anitu Vaivodi.

Atbilstoši Veselības ministrijas apstiprinātiem statūtiem, turpmāk slimnīcas valde sastāvēs no diviem valdes locekļiem: Anita Vaivode – valdes priekšsēdētāja, Inese Rantiņa – valdes locekle.

Doties soli atpakaļ