Aktuāli

Endoprotezēšanas rindu vadība

 

 

Lai Slimnīcā veiktu lielo locītavu endoprotezēšanas operāciju, pacientiem pastāv šādas operācijas pieejamības iespējas:

 

Valsts apmaksāta plānveida endoprotezēšanas rinda:

Pacients valsts apmaksātā plānveida endoprotezēšanas gaidīšanas rindā tiek uzņemts automātiski pēc ārsta traumatologa ortopēda slēdziena, kas apliecina to, ka pacientam operācija būs nepieciešama tuvākā laikā. Par rindā uzņemšanu pacients tiek informēts personīgi, saņemot Slimnīcas nosūtītu vēstuli.

 

Pašlaik gaidīšanas rindā uz plānveida ceļa locītavas endoprotezēšanas operāciju reģistrēti vairāk kā 6000 pacientu, uz gūžas locītavas endoprotezēšanu vairāk kā 3000 pacientu. Operācijas gaidīšanas laiks atkarīgs no valsts piešķirtā finansējuma apjoma tekošajam gadam, slimnīcas resursu kapacitātes un neatliekamās palīdzības apjoma īpatsvara, tāpēc šobrīd precīzi nav prognozējams. Veicot endoprotezēšanas operāciju valsts apmaksātās plānveida endoprotezēšanas rindas ietvaros, pacientam būs jāmaksā 28.08.2018. MK noteikumos Nr.555 noteiktais pacienta līdzmaksājums 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājums par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas).

 

Par gaidāmās operācijas rindas pienākšanu pacientam tiks paziņots rakstiski.

 

Valsts apmaksāta endoprotezēšanas gaidīšanas rinda steidzamības kārtā:

Pacients valsts apmaksātā endoprotezēšanas gaidīšanas rindā steidzamības kārtā tiek uzņemts pēc konsīlija pozitīva slēdziena, kas apstiprina, ka pacienta medicīniskās indikācijas atbilst līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktajiem kritērijiem. Par rindā uzņemšanas pamatdokumentu ir uzskatāms pacientam izsniegtais konsīlija slēdziens. 

 

Esot šajā gaidīšanas rindā, valsts apmaksātu endoprotezēšanas operāciju iespējams saņemt aptuveni sešu mēnešu laikā. Vadoties no valsts piešķirtā finansējuma apjoma,  operācijas gaidīšanas laiks var tikt  pagarināts.

 

Veicot endoprotezēšanas operāciju valsts apmaksātās endoprotezēšanas rindas steidzamības kārtā ietvaros, pacientam būs jāmaksā 28.08.2018. MK noteikumos Nr.555 noteiktais pacienta līdzmaksājums 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājums par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas).

 

Par gaidāmās operācijas rindas pienākšanu pacientam tiks paziņots rakstiski.

 

Endoprotezēšanas gaidīšanas rinda ar 50% apmaksu (līdz 31.12.2018.)

Endoprotezēšanas operāciju ar 50 % apmaksu var veikt pacienti, kuri Slimnīcas endoprotezēšanas rindu vadības koordinatorei ir iesnieguši iesniegumu par vēlmi veikt operāciju, apmaksājot pusi no valsts noteiktajiem endoprotezēšanas operācijas izdevumiem. Lai veiktu endoprotezēšanas operāciju ar 50% apmaksu, pacientam, papildus 28.08.2018. MK noteikumos Nr.555 noteiktajam pacienta līdzmaksājumam 10.00 EUR par katru stacionārā pavadīto gultas dienu un 31.00 EUR līdzmaksājumam par operāciju (izņemot atbrīvotās kategorijas), būs jārēķinās ar vēl sekojošām izmaksām:

  • ceļa locītavas endoprotezēšana – 1 734.57 EUR
  • gūžas locītavas endoprotezēšana ar cementējamu endoprotēzi – 973.83 EUR
  • gūžas locītavas endoprotezēšana ar hibrīda vai bezcementa endoprotēzi- 624.15 EUR + pilna endoprotēzes cena saskaņā ar  slimnīcas cenrādi
  • pleca locītavas endoprotezēšana – 1 804.39EUR

 

Rēķins par 50% maksājumu pacientam tiks izrakstīts iepriekš un pirms iestāšanās stacionārā ir jāveic tā apmaksa. Savukārt, rēķins par pārējiem maksājumiem (pacienta līdzmaksājums par stacionārā pavadītajām gultas dienām un līdzmaksājums par operāciju) tiks izrakstīts izrakstoties no stacionāra.

 

!!! Saskaņā ar  28.08.2018. MK noteikumiem Nr.555 no 01.01.2019. pakalpojumu programma lielo locītavu endoprotezēšana ar 50% apmaksu tiek pārtraukta !!!

 

Lai saņemtu jebkādu informāciju, kas saistīta ar endoprotezēšanas pakalpojuma saņemšanu mūsu Slimnīcā,

lūdzam zvanīt pa tālruni 67 399 225 endoprotezēšanas rindu vadības koordinatorei Dacei Jaunromānei.

 

Endoprotezēšanas rindu vadības koordinatore pieejama: Duntes ielā 22, Administrācijas ēkas 1. stāvā.

 

Doties soli atpakaļ