Darbinieki
Aptieka un apgādes nodaļa
Inga Gūtmane Vadītāja
Sanita Feldmane Vadītājas vietniece
Larisa Grena Noliktavas pārzinis