Darbinieki
Administrācija un administratīvais birojs
Anna Riekstiņa Klīniskā māsa
Santa Ennīte Administratīvā biroja vadītāja
Dace Jaunromāne Lietvede – endoprotezēšanas rindu vadības koordinatore
Elīna Tolokonceva Projektu vadītāja
Marika Ziediņa Izglītības un zinātnes grupas lietvede
Ieva Aleksandroviča Sociālais darbinieks darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs
Vineta Vīksna Galvenā iepirkumu speciāliste
Liāna Jaunzeme Jurists - vecākais iepirkumu speciālists
Ineta Remese Psihoterapeite
Edgars Brokāns Jurists - iepirkumu speciālists
Dita Raiska Galvenā māsa
Andris Džeriņš Galvenais ārsts