Darbinieki
Mikrobioloģijas un patohistoloģijas apvienotā laboratorija
Tatjana Zablocka Vadītājas vietniece
Sergejs Isajevs Ārsts patologs
Iveta Līduma Vadītāja