Darbinieki
Ķirurģisko operāciju nodaļa
Ilga Bulāne Nodaļas vadītāja
Inga Čingule Nodaļas vadītājas vietniece