Darbinieki
Medicīnas dokumentācijas un informācijas nodaļa
Ilze Daukste Nodaļas vadītāja