Darbinieki
Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļa
Inga Buša Vadītāja
Sandra Bringa Vadītājas vietniece