Sterilizācijas tehniskais darbinieks (uz noteiktu laiku)