Apliecinājums par vides pieejamību 

Apliecinājums.pdf